Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 232
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0264
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
232

Εις Θεσσαλίας επιγραφάς

(ΑΕ 1913 25- 28- 29· 34· 35· 42· 50· 52 143· 150- 165· 175· 180)

υπό

Αποστόλου Αρβανιτοπούλου.

ΑΕ 1913 25. Έν τω νΟν Πλαταμώνι, τίη πά-
λαια Ηράκλεια ή Ήρακλείω, πόλει, προς ήν άν-
τεμάχοντο περί ό'ρων οι Γοννεΐς, έμάθομεν παρά
του ημετέρου έπιστάτου Κ. Φραγκοπούλλου, μετα-
βάντος έκεΐσε και προχείρως έρευνήσαντος, δτι
ύπάρχουσιν ίκαναί έπιγραΐ/αί, ών μια επί κίονος'
απαιτείται άρα ή έίερεύνησις τοΟ τόπου ποός εΰ-
ρεσιν των αντιστοίχων τοις έν Γόννοις περ'ι ορών
επιγοαΐών των Ηοακλειωτών την ποος τούτο
ερευναν σκοπουμεν να έκτελέσωμεν τω 1914.

Αΰτ. 28. Το δραγατενειν ήκασε πρώτος ώς
άναγνωστέον μάλλον δραγματενειν ό φιλόλογος
Έ. Πεζόπουλος' και ό Γ. Γαροίκας επίσης, ανε-
ξαρτήτως του προηγουμένου, εΐπεν ήμϊν 6'τι τό
δραγατενειν ληπτέον μάλλον έφ' ής σημασίας καί
το δραγματενειν ή δραγμενειν = οο%^υ.7.~% συλ-
λέγειν ή και άμάν' την ο' έκ του δέρκομαι παρα-
γωγήν του δραγάτης είχε προτείνει, -/αθ' ά λέγει
ό Πεζόπουλος, Σκαρλάτος ο Βυζάντιος. ΑύτόΟ.
στήλη β' στί/. 20 γραπτέον κλιματίδα.

Αύτ. 29. Έν στήλ. β" στί/. 25-26 γραπτέον
ήττον ψνχοάν άντϊ του ενκραή.

Αύτ. 34. ^κεσιεΓί' δεν άπαντα.· σύνηθες έν ταΐς
έπιγοααιαΐς είναι το άκέϊσ&αι, σηυ.αΊ'νον το έπι-
σκευάζειν ούτοις ή συμπλήρωσις άκεστών. ώς αε-
τοχή, πρέπει νά Οεωρηθη άμαπ'οολος, ώς εϊσάγουσα

νέαν λέςιν' τά ίχνη ό'μως των γραμμάτων είναι
οΐα έοηλώσαμεν έ/.εΐ.

Αυτ. 35. Τό----άγον δύναται νά συμπλη-

ρωθη ού'/Ι άναγκαίως -ΚΌρρ^ά^οιτ διότι υπάρχει
καί όνομα Άρν άγον.

Αύτ. 42. Έν στήλ. α στίχ. 3 γραπτέον έκ-
ψνέντων αντί έκφνεισών.

Αύτ. 50. Ή επιγραφή άριθ. 179 δύναται νά
προσαρμοσθη προς τυπικον προξενικού ψηφίσματος,
λ.χ. «.]«[.... δραχμας [δώ)δε\κα' ίνα ονν κτλ.».

Αύτ. 52. Ή πόλις Κονδαία φαίνεται ότι είναι
ή υπέρ τό νΟν χωρίον «Μπάκρινα», ένθα κοινώς
ετίθετο ή Γνρτώνη (βλ. IIΑΕ 1911 334 κέ.).

Αύτ. 143. Σ τίχ. κάτ. 9 άντί 1913 γράφε 1912-

Αύτ. 150. Έν στίχ. 23 της επιγραφής γρα-
πτέον .]ε[το]λα\^ίδος τή]ς.

Αύτ. 165. Έκ της είκ.19 ελλείπει δεςιά τμήμα
πρόσθετον του έκτύπου, δι' ού άπεδίδοντο τρία ή
τέσσαοα γοάααατα του τέομ,ατος έκαστου στίνου.

ι ί ι ι Γ ΓΙ · Λ,

Αύτ. 175. Έν στήλ. β' στίχ. 12 γραπτέον αρ-
κτικδν άντί άρχικόν έν δε στίχ. 13 της επιγραφής
1298 γραπτέον ή άπελεν&ερ\ω-&ΐσα κτλ..

Αύτ. 180. Στίχ . 2 άντί χ(ρ)ησ(τ)ε γράφε
χ(ρ)?/στ<τ)ε.

"-Απόστολος Σ. 'Αρβανιτόπονλλος.

ιδιοξενοδόκοι

(εις ΑΕ 1913 165 Α)

ύπό

Γεωργίου Γαρδίκα.

Ό δραστηριώτατος καί παντός επαίνου άξιος
αρχαιολόγος, Απ. Άρβανιτάπουλος, Ό διά των
πολλών καί έπιτυχών έν Θεσσαλία άνασκαφών
πλείστην συμβολήν εις τε την άρχαιολογικήν έπι-

στήμην καί εις τον πλουτισμόν της έλληνικής
γλώσσης είσενεγκών, άνεΰρεν άρτίως καί την νέαν
λέξιν ιδιοξενοδόκοι.

Ώς πρός τήν σύνθεσιν τής λέςεως προς τοις ύπό
loading ...