Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 117
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
117

Ή εννεακαιδεκαετηρις εν Αθήναις

Κοονσταντίνου Μαλτέζου.

Έν τη Μελέτη μου « Το άρχαΐον Άττικόν ήμε- ήτοι άνάγων τήν άρχήν τοΰ κύκλου τοΰ Μέτωνος

ρολόγιον κλπ.» (ΑΕ 1908) απέδειξα ό'τι τά κατά εις το 433/2 πΧ, δέχεται ώς πραγματικήν σειράν

τον Δ' πΧ αιώνα ετη έν Αθήναις δεν συμφωνοΟσι των 7 εμβόλιμων ετών έν τω κύκλω τήν θεωρη-

πλέον προς τάς οκταετηρίδας (σελ. 293), συνεπέ- τικήν του Ρβνφυ,δοη, μετατιθεϊς το κοινόν έτος εκ

ρανα οέ μετά μεγίστης πιθανότητος ό'τι δ κύκλος του τέλους τοΰ κύκλου εις τήν αρχήν αύτοΰ, ήτοι

τοΟ Μέτωνος έφηρμόσθη έν τω πολιτικώ ήμερολο- τήν έξης: 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19. Δημοσιεύει δε

γίω τών Αθηναίων από του 422 -Χ. Επίσης ώς χρονολογικον πίνακα τών άπο του 338/7 μέχρι

σειοάν τών 7 εμβόλιμων ετών εν τη έννεακαιδε- του 301 /Ο πΧ έτών.

καετηρίδι συνεπέρανα τήν έξης (σελ. 298): 3, 6, Ένεκα τούτου υφίστανται διαφορα'ι ώς προς το

8, 11, 14, 17, 19. Έδημοσίευσα δέ και πίνακα είδος ετών τίνων, ού μόνον έκείνων, έφ' ών δεν

(πίν. Α σελ. 299-300) παρέχοντα τήν διάρκειαν άνευρέθησαν μέχρι τοΰδε έπιγραφαι παρέχουσαι τά

τών έτών και τών μηνών έν τη έννεακαιδεκαετη- στοιχεία δι' ών θά ήδυνάμεθα νά άποφανθώμεν,

ρίοι. άλλα καί τίνων ες έκείνων δι' ά εχουσιν ήδη ύε-

Ό ]¥. Ρβν^ηβοη κατά τον αύτον χρόνον έδη- ρεΟη τοιαΰται. ΠαρατίΟημι ένΟάδε πίνακα τών άπο

μοσίευσε Μελέτην έπι τοΟ Αθηναϊκού ημερολογίου του 338/7 μέχρι του 300/99 πΧ έτών, σημείων

{Τ1ΐ8 Αίΐίθηίαη 03ΐβηά&Γ ΟΙβδδϊο&Ι ΡΙίϊΙοΙο^υ έναντι έκάστου έτους το χρονολογικον είδος κατά

1908), ής προτάσσει χρονολογικον πίνακα άρχο- Ρβνξ/Ηβοη, κατά 8ΐΐηάιυαΙΙ και κατ' έμέ. Τά κε-

μενον αυθαιρέτως άπο τοΟ 33//6 πΧ, ήτοι λαμ- φαλαΐα γράμματα Κ, Ε, παριστώσι τά ασφαλώς

βάνει ώς αρχήν μέν της εφαρμογής τοΰ κύκλου κοινά και εμβόλιμα κατά τον συγγραφέα. Τά δέ

του Μέτωνος έν τω πολιτικώ ήμερολογίω το ετος μικρά κ, ε, τά πιθανά κατά τον αύτον συγγραφέα,

εκείνο, ώς πρώτην δέ αρχήν τοΰ κύκλου το ετος Τέλος οί έν παρενθέσει άριθμοϊ δηλοΰσι τήν σειοάν

432/1 πΧ. Ούτος ώς ϋεωρητικίρ> μέν σειράν τών τοΰ έτους έν τώ κύκλω κατά τον συγγραφέα.
7 έμβολίμων έτών λαμβάνει τήν τοΰ ^4<1 8β1ιτπίάί
ήτοι: 2, 5, 8, 11, 14, 16, 18, συμπεραίνει ομως
οτι προσπάθεια κατεβλήθη οπως λαμβάνωνται γε-
νικώς έν τώ κύκλω 7 έαβόλιμα και 12 κοινά ετη,
άλλ' ούχ'ι και έν κανονική διατάξει, ούτως ώστε
πρακτικώς, κατά τον πίνακα τοΰ Ρβν^ιΐΒοη, υπήρ-
ξαν δύο συνεχή ετη εμβόλιμα ώς και τρία ή και
τέσσαρα ετη συνεχή κοινά.

Άφ' ετέρου ό 8ηηάιναΙΙ έν τή Μελέτη αύτοΰ
« Ζιιγ Γγ3§θ νοη άβιη η6ΐιηζθ1ιη]&Ιιπ»'βη 8ο1ι&1ί-
ογΜι.18 ΐη ΑΙ,Ιιβη » (1909-10), άρχόμενος τον πο-
λιτικον κύκλον αυθαιρέτως άπΌ τοΰ 338/7 πΧ,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1913

"Ετος"Αρχων

Ρβνς/ηζοη

ΒηηάιναΙΙ

Μαλτέζος

338/7Χαιροίνδα;Κ (1)

Κ (9)

337/6

Η

Φρυνινος

Κ(1)

Κ (2)

Κ (10)

336/5

))

I [υθοδηλος

Ε (2)

Ε (3)

Ε (11)

335/4

Η

Εϋαίνετος

Κ (3)

Κ (4)

Κ (12)

334/3

1)

Κτησικλης

Κ (4)

Κ (5)

Κ (13)

333/2

η

Νι/.οκράτη;

Ε (δ)

Ε (6)

Ε (14)

332/1

»

Νικήτα;

Κ (6)

Κ (7)

Κ (15)

331/0

»

Αριστοφάνη;

Κ (7)

Κ (8)

Κ (16)

330/29

η

Άριστοοών

Ε (8)

Ε (9)

Ε (17)

329/8

)>

Κηφισοφων

Κ (9)

Κ (10)

Κ (18)

328/7

η

Εΰθύκριτο;

Κ (10)

Κ (11)

ε (19)

327/6

»ι (11)

ε (12)

* (1)

326/5Χρεμης

Κ (12)

Κ (Ιο)

Κ (2)

325/4Άντικλη;

Κ (13)

Κ (14)

Ε (3)
16
loading ...