Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 172
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0182
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1961


3. Démonové poviedky, 1962. Celostranová ilustrácia,
perokresba, 7x9 cm.

42 Ctibor Štítnický: JARNÝ KARNEVAL 8°
Vydal Slovenský spisovatel', vydavatelstvo Svazu
slovenských spisovateTov v Bratislavě, v edícii Křídla,
zv. 9, vytlačili Tlačiarne SNP, n. p. v Martine.
2 polepy, 2 predsádky, dvoj stranový Útulný list,
18 dvoj stranových a 6 jednostranových ilustrácií
(kolorované kresby). Ofset, viaz.
43 Lidija Obuchovová: OSTEŇ 8°
Vydalo Vydavatelstvo politickej literatúry v Brati-
slavě, vytlačila Pravda, vydavatelstvo ÚV KSS
v Žiline.
Přebal, predsádky a frontispic (kombinovaná tech-
nika), vazba (perokresby). Kníhtlač a ofset, viaz.
44 M. Sizovová: PŘÍBĚH JEDNÉHO DIEVČATKA 8°
Vydali Mladé létá, slovenské vydavatelstvo knih
pre mládež, n p. v Bratislavě, pre čitatelův od 9 rokov,
vytlačila Pravda, vydavatelstvo ÚV KSS v Žiline.
Přebal (farebná kresba štetcom)-, vazba, predsádky,
frontispic, 2 tretinkové ilustrácie a 13 celostranových
ilustrácií (kresby s farebnou podtlačou). Kníhtlač,
viaz.
45. A. Rekemčuk: ZAJTRA BUDE VŠEDNÝ DEŇ 8°
Vydalo Vydavatelstvo Osvěta, n. p. v Bratislavě,
vytlačila Pravda, vydavatelstvo ÚV KSS, závod
v Žiline.
Přebal a vazba (farebná kresba štetcom a perom),
3 celostranové ilustrácie (perokresby s podtlačou).
Kníhtlač, viaz.

1962

1960
39. Darina Harmanová: DOBRÉ RÁNO, MILÉ DĚTI!

Vydal Slovenský ústav zdravotníckej osvěty v Brati-
slavě, vytlačili Tlačiarne SNP, n. p. v Martine.
Obálka, 2 jednostranové ilustrácie a 8 dvoj stranových
ilustrácií (kolorované kresby). Ofset, brož.
40. Elizabeth Barrett-Browningová: PORTUGALSKÉ
SONETY 8°
Vydal Slovenský spisovatel, vydavatelstvo Z vázu
slovenských spisovatelův v Bratislavě, v edícii Nová
knižnica, zv. 13, vytlačila Pravda, vydavatelstvo
ÚV KSS v Bratislavě, úprava Ján Smrek.
Přebal, frontispic, 6 celostranových ilustrácií (kresby
s farebnou podtlačou). Kníhtlač, viaz.
41. Prém Čand: POVESŤ O RÁMOVI 4°
Vydali Mladé létá, slovenské vydavatelstvo knih pre
mládež, n. p v Bratislavě pre čitatelov od 11 rokov,
vytlačili Tlačiarne SNP, n. p. v Martine. Typograficky
upravil M. Mihalík.
Přebal, predsádky a 5 celostranových ilustrácií (ko-
lorované kresby), titulný list, 6 celostranových a 28
záhlavných ilustrácií (perokresby s farebnou podtla-
čou). Ofset a kníhtlač. viaz.

46. DÉMONOVÉ POVIEDKY 16°
Vydal Slovenský spisovatel, vydavatelstvo Zvázu
slovenských spisovatelův v Bratislavě, v edícii Malá
kazetová knižnica, séria tretia, z v. 2, vytlačili Vý-
chodoslovenské tlačiarne, n. p. v Prešove.
Vazba (štětcová kresba), 7 celostranových ilustrácií
(perokresby). Kníhtlač, viaz.
47. LITERÁRNA VÝCHOVA 8°
Vydalo Slovenské pedagogické nakladatelstvo v Bra-
tislavě, pre 6. ročník základnej deváíročnej školy,
vytlačila Pravda, vydavatelstvo UV KSS v Brati-
slavě.
Prelep a celostranová ilustrácia (kolorovaná kresba),
predsádky, 4 celostranové ilustrácie, 2 špičky a 24
polstranových ilustrácií (perokresby s farebnou pod-
tlačou). Ofset a kníhtlač, viaz.
48. Kuo Mo-žo: NÁVRAT STRARÉHO MAJSTRA 16°
Vydal Slovenský spisovatel, vydavatelstvo Zvázu
slovenských spisovatelův v Bratislavě, v edícii Malá
kazetová knižnica, séria tretia, zv. 4, vytlačili Vý-
chodoslovenské tlačiarne, n. p. v Prešove.
Vazba a 5 celostranových ilustrácií (štětcové kresby).
Kníhtlač, viaz.
49. Carlo Gozzi: TURANDOT 8°
Vydalo Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry,
n. p. v Bratislavě, v edícii Divadelných hier, zv. 59,

172
loading ...