Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 174
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0184
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
b) leporela
1944
58. František Hrubín: MĚSÍCE 8° (prvé vydanie)
Vydal nakladatel’ Jaroslav Podroužek v Prahe, vy-
tlačila Průmyslová tiskárna v Prahe.
14 celostranových ilustrácií (kolorované kresby).
Ofset, viaz.
59. František Hrubín: MĚSÍCE 8° (druhé vydanie)
Brož., ostatně ako prvé vydanie.
1954
60. MLÁĎATKÁ 8°
Vydalo Slovenské nakladatelstvo detskej knihy v Bra-
tislavě, vytlačili Severoslovenské tlačiarne, n. p.
v Martine.
12 celostranových ilustrácií (kolorované kresby).
Ofset, viaz.
1960
61. Ivan Belyšev: ZANOVITÝ KOCÚRIK 8° (vydanie
prvé)
Vydali Mladé létá, n. p. v Bratislavě v edícii Leporelá,
vytlačili Tlačiarne SNP, n. p. v Martine.
12 celostranových ilustrácií (kolorované kresby).
Ofset, viaz.
62. Ivan Belyšev: ZANOVITÝ KOCÚRIK 8° (druhé
vydanie)
Totožné s prvým vydáním.
c) hudebniny

1947

63. Josef Flegl: STRAUSSIANA 4°
Vydalo hudobné nakladatelstvo Fr. A. Urbánek
a synovia v Prahe, vytlačil Melantrich a. s. v Prahe.
Obálka (perokresba s podtlačou). Kníhtlač, brož.

1951
64. František Palkovský: LAŠSKÉ KOLEDY 8°
■ Vydalo Národní hudební vydavatelství Orbis v Prahe,
vytlačili Středočeské tiskárny, n. p., závod 44 v Be-
nátkách n. J.
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
65. Vladimír Polívka: MISTĚI 3/„ TAKTU 4°
Vydalo Národní hudební vydavatelství Orbis v Prahe,
vytlačil Orbis 3, závod J. Dimitrova v Prahe.
Obálka (kresba hrudkou s podtlačou). Ofset, brož.
66. Ferdinand Sládek: NÁŠ POKLAD I. a II. 4°
Vydalo Národní hudební vydavatelství Orbis v Prahe,
vytlačili Severočeské tiskárny, n. p., základný závod
v Liberci.
Obálka (škriabaný papier). Ofset, brož.

67. Rudolf Urban: VESELÉ VÁNOČNÍ HODY 4°
Vydalo Národní hudební vydavatelství Orbis v Prahe,
vytlačili Středočeské tiskárny, n. p., závod 44 v Be-
nátkách n. J.
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
1955
68. Bartoloměj Urbanec: MÁJE 4°
Vydal a rozmnožoval Slovenský fond hudebných
skladateTov v Bratislavě.
Obálka (perokresba), tlač rotaprintom, brož.
69. Bartoloměj Urbanec: POZDRAVY SOVIETSKEMU
SVÄZU 8°
Vydal Svaz slovenských skladatelbv v Bratislavě ako
přílohu k časopisu Slovenská hudba.
Obálka (perokresba). Ofset, brož.
1956
70. Bartoloměj Urbanec: MÁJOVÁ LÁSKA 4°
Vydalo Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry,
n. p. v Bratislavě, vytlačila Technografia, n. p. v Bra-
tislavě.
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
71. Johann Strauss: VALČÍKY 4°
Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, n. p. v Prahe, vytlačil Orbis 3, závod J. Di-
mitrova v Prahe
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
72. Jan Hanuš: VTEŘINY V PŘÍRODĚ 4°
Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, n. p. v Prahe, vytlačil Orbis 3, závod J. Di-
mitrova v Prahe.
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
1957
73. Teodor Oesten: MÁJOVÉ KVIETKY 4°
Vydalo Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry,
n. p. v Bratislavě, vytlačili Polygrafické závody,
n. p., závod 1 v Bratislavě.
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
74. ZÁHORÁCKE PJESNlČKY 8°
Vydalo Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry,
n. p. v Bratislavě v edícii vokálnej tvorby, vytlačila
Technografia, n. p. v Bratislavě.
Obálka (kolorovaná kresba). Ofset, brož.
75. Eugen Suchoň: Z CYKLU OBRÁZKY ZO SLO-
VENSKA 4°
Vydalo Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry,
n. p. v Bratislavě, v edícii pedagogickej a inštruktívnej
hudby, vytlačila Technografia, n. p. v Bratislavě.
1. zošit: MALIČKÁ SOM . . .
Obálka a 2 celostranové ilustrácie (kolorované kresby),
titulný list (farebná kresba štetcom) ;
2. zošit: KEĎ SA VLCI ZIŠLI
Obálka a 2 celostranové ilustrácie (kolorované kres-
by), titulný list (farebná kresba štetcom);
3. zošit: PRELETEL SOKOL

174
loading ...