Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 178
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0188
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
neznamená vždy odchod či úmrtie platobníka.
Zrkadlí neraz len nesplnenie povinnosti voči městu
a vznik dlhu, ktorý sa hradil z najbližšieho příjmu.
(Všetky zápisy sú vedené v nemeckej reci.) Pre

úplnost připojujeme orientačnú skratku za menom
tých pracovníkov, ktoré spomína už niektorá
z uvedených publikácií (G. = K. Garasová, A. -
M. Aggháziová, P. = A. Petrová, Cs. =E.Csatkai).

Kamenári: (Steinmetzmeister)
Blaschovsky Michal 1822—1827
Feigler František 1846—1850
Feigler R. Jozef (A.) 1801/2
Feigler Jozef (Cs.) 1800/1—1805, 1807—1821
Forster Jakub (Cs.) 1800/1—1805
Frey Henrich 1846—1850

Mayer Ondřej (P.) 1828—1832, 1834—1846
Neblin Anna 1802/3—1804
Rumpelmayer Ján (A., P.) 1822—1832, 1834—1846
Rumpelmayer Alojz (P.) 1846—1850
Rumpelmayer Martin (A., P.) 1800/1—1805, 1807—1821

Maliari: (Mahler)

R. 1832 názov rubriky rozšířený na Mahler, Laquirer,
Anstreicher, neskoršie doplněný o Vergolder. O dva
roky začali citlivejšie diferencovat v rámci odseku
(priam u každého mena označili špecializáciu) a r.
1849/50 došlo k definitívnemu vyčleneniu natieračov
v samostatnú skupinu. Nezveřejňujeme tu preto mená
tých, ktorých povolanie vieme bezpečno stanovit
na natierača či lakiernika.
Angermayer Karol (pozlacovač) 1848—1850
Arnold Anton 1772/3
August Emericus (G.) 1761/2, 1769/70—1772/3, 1778/9,
1780, 1781/2, 1783/4
August Ján (G.) 1761/2, 1781/2, 1783/4
Aust Augustin 1756/7, 1759/60, 1761/2, 1769/70, 1770/1
Bader Peter 1756/7, 1759/60
Balsner — Palsner Ján (Cs.) 1791/2-1795/6, 1797/8—
1805, 1807—1819
Balsner Albín 1821 —1829
Baumann Jozef (Cs.) 1817—1822
Beker Jozef 1811—1830
Beker František 1818—1830, 1832, 1834—1838, 1840—
1850
Birkner — Pyrkner Karol 1818, 1820—1832, 1834—1848
Blanek Juraj (?) 1780, 1781/2, 1783/4—1784/5
Böhm František 1818—1820
Bruckner — Pruckner Ondřej (Cs.) 1797/8—1805, 1807—
1820
Bruckner Jakub 1821—1822
Bruner Gottlieb (Cs.) 1823—1827
Caspar Sebastian 1797/8—1805, 1807—1811
Credisch Jozef (G.) 1755/6, 1756/7
Csermay — Csernay Ignác (Cs.) 1783/4 1784/5, 1790/1—
1795/6, 1797/8—1804
Didovits Michal 1818—1826
Dietrich Ján (G.) 1761/2, 1769/70—1772/3
Eggele Michal 1770/1—1771/2
Ehliches Krištof (?) 1745
Emerit Juraj (pozlacovač) 1847—1850
Erlinger Ján (Cs., P.) 1824—1827

Feher Mikuláš (?) 1755/6
Feitzelmayer Sebastian (P.) 1815—1832, 1834—1850
Fiedler Ignác 1745
Fischer Mikuláš 1756/7, 1759/60, 1761/2, 1770/1—1772/3
Frawitz František (?) 1772/3
Frosch František 1772/3
Frosch Ján 1783/4
Georg Ján (1) 1745
Glatt Karol (Cs.) 1802/3—1805, 1807—1809
Godl Karol 1829—1832, 1834—1839
Gottl Jozef 1846—1850
Gross Ján 1784/5
Gruber Ján 1799/1800—1805, 1807—1818
Guttmann Alexander (G.) 1759/60, 1761/2
Härtsch Gottlieb 1783/4—1784/5
Haselberger Juraj 1822—1831, 1834—1850
Hausstätter František 1745, 1755/6
Hedecker Simon (?) 1759/60, 1761/2, 1769/70—1770/1,
1772/3
Hess František (Cs., P.) 1798/9—1805, 1807—1829,
1831—1832, 1834—1836
Hölzl Jozef 1783/4, 1784/5 (v poslednom roku prečiarknu-
tý)
Huber František 1802/3—1805, 1807—1827
Hutschenreiter Jozef 1831—1832, 1834
Jäger Ondřej (G.) 1790/1—1793/4
Kamauf Ernst Fridrich 1755/6—1756/7, 1759/60, 1761/2
Kamauf Vavřinec Fridrich (Cs., G.) 1769/70—1772/3,
1778/9, 1780, 1781/2, 1783/4—1784/5
Kern Ján (Cs.) 1778/9, 1780, 1781/2, 1783/4—1784/5,
1790/1—1792/3,1793/4 (vposlednom roku prečiarknutý)
Kindler František 1770/1—1772/3, 1780
Klein Samuel (P.) 1755/6—1756/7, 1759/60 (vposlednom
roku prečiarknutý)
Koch Jakub 1755/6—1756/7
Kohanek Ján (pozlacovač) 1835—1850
Kolb Ján 1794/5—1795/6, 1797/8—1805, 1807—1813
Kühn 1818
Kümerling jun. 1772/3

178
loading ...