Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 67
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0169
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
67


Majster tabáf oítára sv. Mikaiáša; Sv. MikaJáš zaebra-
ÜMje trocb neviaa^cb mtížov, Spišská Sobota, okoio
Í510. Foto M. Javík
erb Smrecsányiovcov. V postave sv. Martina
z Tours dal objednávatel' zobrazit patrona spiš-
ského prepošstva a kapituly. Sv. Mikuláš tu vy-
stupuje ako mecén a filantrop.^ Na bočných
tabuliach stoj a hlavní církevní učitelia, sv. Gre-
gor Velký a sv. Hieronym; rad pokračuje na
vonkajších křidlách sv. Ambrózom a Augusti-
nům. Všetci vystupujú ako církevní hodnostáři.
Pravděpodobně sú aj vzormi kanonika Krištofa,
požívajúceho podobná hodnost. Na 1'avom pev-
nom křídle je malba sv. Krištofa, osobného ka-
nonikovho patrona, ochránců proti náhlej smrti
a proti moru. Pravé křídlo představuje sv. Se-
bastiána, vojaka a mučeníka, ku ktorému mal
kanonik Krištof, spišský podžupan a asi kapitán
Spišského hradu ako voják rovnako úctivý
vztahů y postavách cirkevných učitelov sa ma-
liar mohol inšpirovať podobnými postavami zo
spišskokapitulskej maliarskej školy.'-'


Majster tabúi' o;tára sv. z Levoče; Sv. Má?*ia
Saiome so sv. Jakabova a Jáaom, Levoča, okoío Í520—
t522. Foto L. Borodáč
Na oltáři sv. Anny rozděluje maliar kompo-
zičně rody Kristovho příbuzenstva na tri tabule.
Nevylučujeme úsilie symbolizovat takto zásluhy
rodu a fundátorovho příbuzenstva. Niektoré
mužské postavy sa vyznačuju drobnou dávkou
loading ...