Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 31
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0035
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
31


Radnica v Banskéj Bystrici, podoba přibližné z roku 1546. Foto L. Borodáč

přestavoval možno z okolia Banskej Bystrice po-
chádzajúci, možno putovný majster, označovaný
ako Peregrinus.87 V rokoch 1613—1617 přestavo-
val radnicu Bystričan Vavřinec Mušla88 a po ňom
Jakub de Laurentiis a Jakub II. Puali, zrejme
v Bystrici usadení Taliani.89 Povodně sa radnica
otvárala arkádami aj na přízemí.
Systémom arkád na přízemí i na poschodí podo-
bá sa bystrická radnica levočskej ; dokonca na obi-
dvoch radniciach sa v arkádě vyskytuji! osemboké
stlpy.90 Levočská radnica patří ešte k typu východo-
slovenských neskorogotických radnic s trojtraktom
slúžiacim obchodu na přízemí a s administratívny-
rni miestnosťami na poschodí. Renesanční! podobu
dostala až pri přestavbě po velkom požiari roku

1550. Na přízemí sa zachoval póvodný gotický
pódorys. Na poschodí převláda dvojloďová ústred-
ná sieň s bohatou, ešte neskorogoticky chápanou
sieťovou hrebienkovou klenbou. Tu sa už hlási
severský vplyv dalekého Flanderska : pravzor tých-
to dvojloďových, poňatím ešte gotických hál mož-
no hladať v reprezentačnej sieni tržnice na súkno
v Yproch ešte z 13. storočia.91 Z vnútorných portá-
lov poschodia najviac zaujme najstarší, v literatúre
obyčajne mylné datovaný do roku 1549; musel
vzniknúť až po roku 1552.92 Portál vedúci zo
siene na priame vonkajšie schodiště, přistávané
k západnej fasádě, nesie letopočet 1575 a určuje
najneskorší dátum vzniku schodišťa. Arkády zrej-
me vznikli trocha neskór, najneskoršie však po
loading ...