Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 74
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0078
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
74


Noha kalicha — detail. Foto F. Hideg

Noha kalicha — detail. Foto F. HidegV. Solis: Dřevoryt z knihy Biblische Figuren..., 1565.
Foto Széchényi Könyvtär, Budapest

Dřevoryt V. Solisa, 1565. Foto Széchényi Könyvtär,
Budapešť

merom a tvarom, ktoré určili proporcie zlatnické-
ho artefaktu; na šesťlaločnej nohe boli preto kru-
hové a na kupe oválné kompozície. Solisove Bib-
lické figáry chápal rytec ako výtvarná a ideová
inšpiráciu, nezamýšfal a v zmenšenom meradle
ani nemohol vyhotovit věrné kopie předlohy. Pře-
bral preto iba základné prvky Solisových drevo-
rytov, predovšetkým hlavné postavy, zachoval
však nezmazateïné spojitosti s předlohou, akcep-
toval gestá aktérov deja, podobnost podstatných
rekvizit a atribátov, napr. odlišné tvary stolov,
kresiel a pod. Pri budovaní priestoru sa obmedzil
na niekol'ko výstižných, priestorotvorných de-

tailov; preto rád používal kvádrový már, stípora-
die s arkádami a polkruhovo zaklenuté okenné
otvory. Nakofko by bolo prenášanie krajinového
výseku do zmenšeného formátu na ákor prehlad-
nosti kompozície, volil architektonické prvky na
vytvorenie priestoru aj tam, kde pri Solisových
drevorytoch překypovala bohatá vegetácia, napr.
pri výjave s Jánom Evanjelistom.
Medzi rytými obrazmi na nohe kalicha a obraz-
ná kupy pociťujeme výrazné rozdiely. Predovšet-
kým výjav Svátých žien pri hrobe ostává v polo-
he skice; postavy žien a ich tváře sá naznačené
iba v základných obrysových líniách. Rytec sa tu
loading ...