Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 20
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0112
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20

reboval druhů odlíšiť (anjela od P. Márie), alebo
o případ, kde nadmernosť vznikla přidaným
podstavcom (č. 27). V tomto případe sa podstat-
né zváčšuje počet soch zodpovedajúcich levoč-
skej miere a ostává len malé percento diel iných
rozmerov. Pri č. 15 a 16 sa autor musel prispó-
sobiť výške priestoru pod baldachýnům a pri
č. 20 a 21 išlo len o podružné postavy, na výške
kterých nezáležalo. Z tvorby Majstra Pavla poz-
náme aj práce mimo Levoče, kterých rozměry
súhlasia s levočským lakťom. Například oltář
sv. Anny z farského kostola v Sabinove, dnes
v Umeleckopriemyselnom múzeu v Budapešti,
už neúplný, má výšku skrine 155,2 cm -

155,5 cm — 5 levočských stop, šířku predely
187 cm = 186,62 cm — 6 levočských stop.
Vcelku teda možno povedať, že tak ako v ob-
lastiach pražského a kolínského lakťa, aj tu sme
bezpečne zistili, že sochy majú rozměry podlá
mernej jednotky používanej v Levoči. Bolo to
možné konštatovať nielen pri jednotlivých so-
chách. Nielen hlavný oltář, ale aj ostatné oltáře
v levočskom kostole sv. Jakuba majú rozměry
zodpovedajúce miestnemu lakťu či stope. Ne-
máme tu na mysli len diela Majstra Pavla zo
začiatku 16. storočia (okrem hlavného aj tri
bočné oltáře), ale aj dalších pät starších oltárov,
ktoré postupné vznikli po polovici 15. storočia.

Prehlad aplikácie levočskej miery na práce Majstra Pavla:

miesto
výška v cm
přepočet z levoč- výška
skej stopy
v stopách
1. Sv. Barbora
Okoličné
75,0
77,76
2 */2
2. Sv. Katarina
Okoličné
76,0
77,76
2 V2
3. Madona
Banská Bystrica
188,0
186,62
6
4. Madona
Slovenská Ves
185,0
186,62
6
5. P. Mária
Chyžné
108,0
108,86
3V2
6. Archanjel Gabriel
Chyžné
118,0
116,6
3%
7. Ukřižovaný
Bardejov
54,0
54,43
1%
8. Sv. Ján
Bardejov
43,0
(38,8—46,6)
9. P. Mária
Bardejov
43,0
(38,8—46,6)
10. Kristus (polopostava)
Banská Bystrica
72,0
(69,9—77,7)
11. Madona
Strážky
109,0
108,86
3 V2
12. Madona
Lubica
171,0
171,0
5Ÿ2
13. Sv. Juraj (reliéf)
Spišská Sobota
178,6
178,8
5%
14. Kristus (z nadstavca)
Spišská Sobota
84,0
85,5
2%
15. Boh-Otec (z nadstavca)
Spišská Sobota
128,0
124,4—132,1
16. P. Mária (z nadstavca)
Spišská Sobota
82,0
(85,5)
17. Ukřižovaný
Spišské Vlachy
145,0
147,7
4%
18. P. Mária (Csáky)
Levoča
155,0
155.5
5
19. Sv. Jozef
Levoča
133.0
132,19
4 Ví
20. Pastier (Csáky)
Levoča
97,0
(93—101)
21. Pastier (Csáky)
Levoča
90,0
(93)
22. Anjel (Csáky)
Levoča
64,0
(62,2)
23. Anjel (Csáky)
Levoča
65,0
(62,2)
24. Anjel (Csáky)
Levoča
67,0
(62,2)
3V2
25. Sv. Ján Almužník
Levoča
109,0
108,86
26. Sv. Leonard
Levoča
101,0
101,0
3 Ví
27. Sv. Juraj (jazdec)
Levoča
150,0
147,7
4%
28. Sv. Ján Evanjelista
Levoča
101,0
101.0
3 Ví
29. Sv. Ján Krstitel’
Levoča
104,6
101,0
3 Ví
30. Sv. Mária Magdaléna
Stratená
105,0
(101,0—108,8)
31. P. Mária
Spišská Nová Ves
160,0
163,2
5 Ví
32. Sv. Ján
Spišská Nová Ves
156,0
155,52
5
33. Sv. Margita
Mlynica
162,0
163,29
5 Ví
34. Sv. Martin
Sabinov
90,0
(85,5—93,3)
35. Sv. Hieronym
Sabinov
77,0
77,76
2V2
loading ...