Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 28
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0120
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
28


Radnica v Bardejove, južná fasáda. Kresba V. Myskov-
szkého z roku 1885. Repro I. Hoffmann

Renesančná expanzia exaktných vied zasiahla
aj astronómiu. Vieme, že na dvore krála Mateja
Korvína bolo Observatorium s bohatou knižni-
cou a že súkromné Observatorium mal aj kan-
celář Vitéz. O vážnosti, akej sa těšili astronómo-
via, svědčí příklad Poliaka Martina Bylicu z Ol-
kusza, ktorému Matej Korvin udělil okrem
mnohých iných výhod aj titul budínskeho pre-
pošta.10 Vladislav II. hned po nástupe na trón
pozýva na dvoř známého Jána Müllera Regio-
montana (1436—1476).
Dochádza však aj k oživeniu záujmu o horos-
kopy, čo sa odráža v popularitě astrálnej a zo-
diakálnej symboliky vo výtvarnom umění a
v súdobej literatúre. Připomeňme len, že už za
Žigmunda I. existovali na Waweli maliarske
cykly s astrologickou tematikou. História ume-
nia nachádza elementy astrálnej a zodiakálnej
symboliky aj v samej koncepcii Wawelu.
V stručné naznačených súvislostiach třeba
chápat aj volbu zodiakálnej témy pri výzdobě
hornéj římsy južnej a severnej strany bardejov-
skej radnice. Majster Ján z Prešova bol už
počas svojej posobnosti v Bardejove vyspělým
stavitelom, oboznámeným s ideovým zřením
v Budíne a v Polsku.11 Doložené sú aj priame
kontakty bardejovských mešťanov s humanistic-
ky orientovaným centrom, akým bol v tomto
období Krakov.12
Pri výzdobě římsy Majster Ján použil zodia-
kálnu symboliku v tomto poradí zlava doprava:

a římského dedičstva. Středověk tvorivo využil
satirické až sarkastické vystihnutie javu, ako
jeden z impulzov pre autorov róznych bestiárií,
ale aj horoskopov a snárov.9 Zviera sa už ne-
chápe len v polohe zverokruhových znamení,
teda v astrologickom zmysle, ale stává sa v etic-
kom zmysle prostriedkom kritiky typických
1’udských vlastností. Je nositelom charaktero-
vých vlastností, napr. pýchy, lakomstva či zá-
visti.
Zvieracia symbolika dosiahla svoj vrchol v ob-
dobí neskorého středověku. Bola však často
taká zložitá a mnohovýznamová, že sa pri po-
hlade z dobovo odlišného spoločenského uhla
stala až nezrozumitelnou.

Južné priečelie:
1. panna
2. lev
3. rak
4. blíženci
5. býk
6. baran (?)

august
júl
jún
máj
apríl
marec13

Severné priečelie:
1. ryby
2. vodnář
3. kozorožec
4. střelec
5. škorpión
6. váhy

február
január
december
november
október
September

Otvorenou otázkou tu ostává zvolené poradie
jednotlivých symbolov. Za jeho začiatok možno
loading ...