Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 43
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0135
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
43


F. J. Prokop: Minerva. 1779—1781. Bratislava, Primaciálny palác. Foto P. Breier — J. Ptáček

chanjelov máme doložených troch: Michala,
Gabriela a Rafaela. Najčastejšie sa vyskytuje
Michal. Dóvodom nebolo len jeho vyzdvihnutie
protireformáciou, ale predovšetkým to, že
jedno z bratislavských předměstí bolo michal-
ské s kostolom sv. Michala a s vežou městského
opevnenia — Michalskou vežou. Právě v tej-
to oblasti sa archanjel Michal objavuje najčas-
tejšie: v kostole trinitárov (ktorý stojí na mieste
zrúcaného kostola sv. Michala) ako vrcholová
skupina Michalskej veže i na moste mestskej
brány. Archanjel Michal je v bratislavskej baro-
kovej ikonografii zobrazený vo všetkých svo-
jich základných typoch. V kostole trinitárov je
jeden z bočných oltárov zasvátený sv. Michalo-
vi, oltárny obraz flankujú postavy archanjelov
Gabriela a Rafaela. Gabriel sa v tomto kostole
objavuje ešte raz v skupině Zvestovania P. Má-

rii, kým archanjel Rafael sa nachádza v kostole
a kláštore milosrdných bratov, lebo podlá le-
gendy Rafael pomáhal zakladatelovi milosrd-
ných bratov Jánovi z Boha pri jeho službě
chorým.
Na rozdiel od nevelkej skupiny archanjelov
jednoduchí anjeli tvoria rozsiahly súbor od de-
koratívnych doplnkov (puttovia oltárov) až
k samo bytným, hoci bezmenným anjelom (An-
jel strážca, Anjel smrti). Váčšina z nich je sú-
časťou výzdoby hlavných či bočných oltárov
v bratislavských kostoloch: flankujú — držia
drapériu oltára, klačia v nadstavci, sedia na
náklade, nesú časť oltára a pod. Ďalšia skupina
asistuje inému výjavu, alebo tvoří samotný
výjav.
An jelo v 17. a 18. storočia vytvořili sochári
v bežnom názore stredoeurópskej plastiky. Don-
loading ...