Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 50
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0142
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50

Trojíca (Boh-Otec s holubicou na oltáři Ukrižovania).
Okolo 1760. Kostol trinitárov
Trojica. Prvá polovica 17. storočia. Kostol sv. Trojice,
priečelie
Trojica (Trón milosti). Prvá polovica 18. storočia. Kos-
tol sv. Trojice
5. Kristus
Narodenie Krista. J. G. Dorfmeister, okolo 1760. Měst-
ské muzeum
12-ročný Kristus v chráme. E. Gode, 1753. Kostol jezui-
tov, kazatefnica
Krst Krista, prvá polovica 18. storočia. Kostol trinitá-
rov, nadstavec krstiteïnice
Reč na hoře. E. Gode, 1753. Kostol jezuitov, kazatel’-
nica
Kristus medzi 1'udom. E. Gode, 1753. Kostol jezuitov,
kazatelnica
Kristus u Márie a Marty. E. Gode, 1753. Kostol
jezuitov, kazatelnica
Kristus s maličkými. E. Gode, 1753. Kostol jezuitov, ka-
zatelnica
Rozlúčka Márie s Kristom. G. Giuliani, 1694. Povodně
Kalvária, dnes Galéria hl. města Bratislavy a Měst-
ské múzeum
Kristus na hoře Olivovej. Začiatok 18. storočia. Povodně
Kalvária
Kristus na hoře Olivovej. G. R. Donner, 1729—1732.
Dóm sv. Martina, kaplnka J. Almužníka
Bičovanie Krista. Začiatok 18. storočia. Povodně Kal-
vária
Bičovanie Krista. G. R. Donner, 1729—1732. Dóm sv.
Martina, kaplnka J. Almužníka
Korunovanie trním. Začiatok 18. storočia. Povodně
Kalvária
Korunovanie trním. G. R. Donner, 1729—1732. Dóm sv.
Martina, kaplnka J. Almužníka
Ecce Homo. Začiatok 18. storočia. Povodně Kalvária
Ecce Homo. 18. storočie. Povodně před kostolom sv.
Mikuláša
Kristus před Pilátom. G. R. Donner, 1729—1732. Viedeň
Nesenie kríža. G. R. Donner, 1729—1732. Dóm sv. Mar-
tina, kaplnka J. Almužníka
Kristus padá pod krížom. 18. storočie. Kalvária
Kristus padá pod krížom. 18. storočie. Zámocká ulica
Kristus zbavovaný rúcha. Začiatok 18. storočia. Povod-
ně Kalvária
Kristus pribíjaný na kříž. Začiatok 18. storočia. Povod-
ně Kalvária
Vztyčovanie kríža. G. R. Donner, 1729—1732. Dóm sv.
Martina, kaplnka J. Almužníka
Ukřižovaný s Máriou a Jánom. Okolo polovice 17. sto-
ročia. Bývalý letný arcibiskupský palác
Ukřižovaný s lotrami, Máriami a Jánom. 1694. Povod-
ně Kalvária
Ukřižovaný. K. Renfort, 1726. Pre městského sudcu,
nezvěstné
Ukřižovaný. 1737. Kostol kapucínov, bočný oltář

Ukřižovaný. Donnerov okruh, štyridsiate roky 18. sto-
ročia. Dóm sv. Martina
Ukřižovaný. E. Gode, 1739—1746. Kostol a kláštor alž-
betínok, křížová chodba
Ukřižovaný s Máriami a Jánom. K. Renfort, 1745. Ne-
zvěstné
Ukřižovaný. E. Gode, päfdesiate roky 18. storočia. Kos-
tol klarisiek, hlavný oltář
Ukřižovaný s Máriami a Jánom. Polovica 18. storočia.
Kostol františkánov
Ukřižovaný s Máriou a Jánom. Okolo polovice 18. sto-
ročia. Kostol františkánov, kaplnka sv. Jána
Ukřižovaný s Máriou a Jánom. Okolo 1760. Kostol
kapucínov
Ukřižovaný s Máriami a Jánom. 1774. Kostol jezuitov,
bočný oltář
Ukřižovaný. F. X. Messerschmidt, 1777—1781. Nezvěstné
Ukřižovaný. Po 1780. Primaciálny palác, kaplnka
Ukřižovaný. J. K. Merville, okolo 1790. Nezvěstné
Ukřižovaný s Máriou a Jánom. Druhá polovica 18. sto-
ročia. Kostol františkánov, loretánská kaplnka
Ukřižovaný. Okolo polovice 18. storočia. Notre Dame
Ukřižovaný s lotrami. 18. storočie. Povodně kostol sv.
Mikuláša, nezvěstné
Ukřižovaný. 18. storočie. Kostol a kláštor kapucínov,
křížová chodba
Ukřižovaný. 18. storočie. Kostol a kláštor kapucínov,
chodba kláštora
Ukřižovaný. 18. storočie. Kostol a kláštor kapucínov,
oratorium
Ukřižovaný. 18. storočie. Kostol trinitárov
Ukřižovaný. 18. storočie. Vedla kostola na Kalvárii
Ukladanie do hrobu. G. R. Donner, 1729—1732. Dóm sv.
Martina, kaplnka J. Almužníka
Ukladanie do hrobu. Š. Steinmassler, okolo 1760. Kos-
tol trinitárov, bočný oltář
Útěcha Márie. G. R. Donner. 1729—1732. Viedeň
Kristus sa zjavuje Márii. Š. Steinmassler, okolo 1760.
Kostol trinitárov, bočný oltář
Kristus v Emauzách. Druhá polovica 18. storočia. Kos-
tol františkánov, loretánská kaplnka
Kristus v mladosti. Giulianiho dielňa, 1694. Povodně
Kalvária
Imago Pietatis. 1627. Priečelie kaplnky Corporis Christi
Vir dolorum. 1670. Kostol františkánov, kaplnka sv.
Rozálie
Salvator Mundi. Okolo 1728. Kostol milosrdných bratov,
priečelie
Salvator Mundi. E. Gode, 1753. Kostol jezuitov, kaza-
telnica
Dobrý pastier. E. Gode, šesfdesiate roky 18. storočia,
Dom u dobrého pastiera
6. Anjeli
Gabriel. 1737. Kostol milosrdných bratov, povodně boč-
ný oltář
Gabriel. Druhá třetina 18. storočia. Kostol trinitárov,
bočný oltář
loading ...