Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 77
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0169
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
77


G. B. Piranesi: Titov oblúk, 1760 (F 766). Galéria hl. města Bratislavy.
Foto E. Šišková

mešca s nápisom VIATOR AD AERARIVM,
t. j. úradník štátnej pokladnice. Lept, 450 X 290
mm, 498 X 352 mm, znač. Piranesi F. (F 396)
Pri ďalšom súpise ilustračných příloh používá-
me súčasnú terminológiu,25 neuvádzame techni-
ku ani rozměry, lebo sú totožné s prvým lis-
tom, ale čísla předznamenané F (Focillonovho
súpisu Piranesiho diela).
I. tab. Plán Esquilina so situáciou kastella a zvyškami
vodovodu. Pod plánom časť konštrukcie pod a nad
žernou. Casť štruktúry kamenného a tehlového muriva
na oblúku. (F 401)
II. Nymfeum, t. j. monumentálna studňa — ústie a-
kvaduktu, uprostřed nádrž, po bokoch výklenky s baro-
kovou přístavbou úžitikového obydlia chudobnejšieho
Rimana, ktorý využil zvyšky pevného muriva. Figu-
rálnu štafáž tvoria autentickí obyvatelia, domáce zvie-
ratá a pocestní.

III. Bočný pohlad na ruiny kastella s detailom rozvet-
vovania a odlahčovacím přeli vorn—komorou, stô’a
končí otvorom, ktorým sa rozstrekovala voda. (F 403)
IV. „Nádvorie“ kastella a pila—nadstavec vodovodnej
trúbky s pečaťou na zlomku tehly, nápisom a značkou.
(F 404)
V. Triumfálny oblúk s pódorysom, nápisy na náklade
o cisárovi Augustovi, Aureliovii a Titovi Vespasianovi.
Oblúk je na Via Tiburtina, s nápismi o znovuvysta-
vaní zvodu troch akvaduktov za Augusta roku 5 před
n. 1. za Tita roku 79 n. 1. a Caracalla v rokoch 212—213
n. 1. (F 406)
VI. Bucranium — dekor na klenáku triumfálneho ob-
lúka s jeho prierezom a profilmi dvoch říms. (F 407)
VII. Detail kladia a fragment římského nápisu trium-
fálneho oblúka aikvaduktu. (F 408)
VIII. Oblúk na Via Tiburtina s provizóriom prístavieb
a obyvatelmi. Dnes barokové přístavby zbúrané a na
ich mieste je rekonstruovaná póvodná časf arkád vo-
dovodu. (F 409)
loading ...