Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 78
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
78


G. B. Piranesi: Palác Odescalchi, 1753 (F 741). Galéria hl. města Bratislavy.

Foto E. Šišková

IX. Cast zachovaného vodovodu. (F 410)
X. Prierez vedenia vody, podzemná nádrž a filtrovanie
vody pieskom z nádrže, štoly na vedenie vody a pódo-
rys rozvodu vody. (F 411)
XI. Princip vazby muriva oblúkov i lomených klenieb.
(F 412)
XII. Priečny rez rekonstruovaným kastellom s nádtr-
žami, detail stavadla a výklenok v múre, axonome-
trický detail rozvodu s ovládacím stavadielkom. (F 413)
XIII. Stupňovitý rez a pódorys kastella — „vodárně“.
(F 414)
XIV. Priepustka odběru vody do nižšie ležiacej zvod-
nice, chránenej perforovanou stěnou vo funkcii hrabli-
ce. Rozdělovači objekt s detailami uzávěru — ovlá-
dacie stavadielka zdvojené spôsobom uchytenia a ovlá-
dania reťazami. (F 415)
XV. Řezy a detaily trúbkovým rozvodom vody. Zaria-
denie proti vnikaniu nečistot a privádzače—zvodnice
do olovených trúbok. Trúbky so švom sú vypálené
z hliriy. (F 416)

XVI. Prierez častou kastella a pódorys poschodia, hor-
nej časti. (F 417)
XVII. Sochy trofejí cisára Augusta a fragmenty vyko-
pávok nájdené při bráně di Conti. Stáli povodně
v nymfeu, římsky 1’ud videi v mramorových sochách
husi, ktoré zachránili Kapitol. Roku 1590 ich sekun-
dárné umiestnili na balustrádu Kapitolského námestia.
Pochádzajú z doby cisára Domiciána.26 (F 418)
XVIII. Fragment z trofeje Octaviana Augusta bol na
Cortille delle Mendicanti při bráně de Conti. (F 419)
XIX. Vzorník vyrábaných trúbok a nadstavcov, prierezy
potrubiami a ich mierky, vyrábané za cisára Hadriána.
(F 420)
Uvedené dielo má starostliví! typografickú
úpravu a má význam pre klasickú archeológiu,
históriu a históriu umenia. Piranesi sa v ňom
prejavil ako inžinier, vnímavý pozorovatel s in-
tuition bádatela a zručný kresliar-grafik, ktorý
loading ...