Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 89
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0181
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
89


J. K. Merville: Venuša Kallipygos, olovo. Bratislava,
Galéria hl. města Bratislavy. Foto L. Sternmüller


J. K. Merville: Venuša Kallipygos, olovo, detail.
Bratislava, Galéria hl. města Bratislavy.
Foto L. Sternmüller

zal už Feulner, ktorý datuje všetky tieto diela
do rokov 1760—1770 a v ich autorovi předpo-
kládá niektorého z neskorých nasledovníkov
Donnera.24
Paušálně zaradenie spomínaných sošiek
medzi Donnerove diela alebo do jeho okruhu
nebolo dosial’ podrobené detailnejšiemu rozboru,
v ktorom by sa nezaujato skúmalo aj doterajšie
jednostranné fixovanie sa na Donnera. Predo-
všetkým třeba konstatovat, že předpokládaný
súvis Fauna z viedenského Umeleckohistorické-
ho múzea s ostatnými dielami, ktoré tu boli
spomenuté, nie je přesvědčivý. Tematický vztah
k Venuši Kallipygos je len vykonštruovaný.
Obidve práce sú volné redukcie dvoch vtedy
velmi populárnych soch, ktoré spolu nijako ne-
súvisia. V případe, že by sa tieto kopie chápali
ako pendanty, muselo by sa to prejaviť v ich
loading ...