Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 12
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0208
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
12


J. Krejcar: Liečebný dom Machnáč v Trenččanskych
Tepliciach. Z archívu S. Šlachtu

rázu a správnom zakomponovaní do okolitej
přírody je liečebný dom Machnáč v Trenčian-
skych Tepliciach (1931—1932) od architekta
J. Krejcara z Prahy. Medzi světové příklady
funkcionalistickej architektúry sa zaraďuje stav-
ba sanatoria pre chorých na tuberkulózu vo
Vyšných Hágoch (1932—1939) od kolektivu
pražských architektov F. A. Libru, J. Kana a
MUDr. S. Basařa. Roku 1935—1938 bola posta-
vená býv. Štátna okresná nemocnica v Humen-
nom podl’a projektu pražského architekta Leva
Krčů. V puristickom duchu realizoval pražský
architekt R. Stockar svoj návrh výstavby kú-
pelov Sliač. Do pozornosti světového vývoja
v danom období posunul našu architektúru
B. Fuchs projektom a realizáciou termálneho
kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepli-
ciach (1936). Rovnako zaujímavou a dóležitou
stavbou mohlo byť Fuchsovo Štátne reálne gym-
názium v Martine. Žial návrh z roku 1931 sa


F. A. Libra — J. Kan — S. Basař: Sanatorium
vo Vyšných Hágoch. Z archívu S. Šlachtu

realizoval až po desiatich rokoch a tak, hoci
nestratil nič zo svojej progresívnosti, školské
stavby tridsiatych rokov už neovplyvnil.
Významným prínosom pre slovenská archi-
tektúru bol projekt brněnského architekta Jo-
zefa Poláška (1899—1946) v Košiciach. Obytná
kolónia pre bankových úradníkov na Komenské-
ho a Svermovej ulici z roku 1931 reprezentuje
najlepšie myšlienky avantgardnej linie českoslo-
venskej architektúry. Vynikajúcim dielom bol
tiež návrh býv. UP závodov (dnešný Dom zele-
niny) na ul. Obrancov mieru č. 15 v Bratislavě.
Jan Víšek (1890—1966) tu v zložitej situácii ulič-
nej preluky, na pozemku lichoběžníkového tva-
loading ...