Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 13
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0209
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
13


B. Fuchs: Termálně kúpalisko Zelená žaba v Trenčlanskych Tepliciach. Z archívu Š. Šlachtu

ru vytvořil subtílnu aplikáciu Le Corbusiero-
vých princípov modernej architektúry v doko-
nalom súlade formy a funkcie. Je na škodu slo-
venské j architektúry, že rekonštrukcia objektu
v osemdesiatych rokoch spolu so změněnou
funkciou narušili póvodný koncept tejto cennej
architektúry z roku 1928.
Pozornost si zaslúžia tiež dve realizácie ďal-
Šieho z českých avantgardných architektův —
prof. A. Benša. V Bratislavě na ul. Boženy Něm-
cové j č. 8 je realizovaná býv. vila ing. Novot-
ného (1928). V prudkom svahu tu stojí v ušlach-
tilých architektonických formách výnimočné
dielo našej modernej architektúry, o ktorom ve-
řejnost prakticky nevie. Kvalitou vnútorných
priestorových vzťahov vyniká aj druhá Benšova
práca, gymnázium v Ružomberku na Urxovej
úl. z roku 1937. Vysokým štandardom dispozič-
ného riešenia a najmä čistotou foriem základ-
ných hmot vyniká stavba dvoch škol na Českej

ul. v Bratislavě od architekta Pavla Smetanu
(1927—1929).
Stopy práce českých architektov z medzivoj-
nového obdobia nachádzame po celom Sloven-
sku a nie je možné všetky vyměňovat. Okrem
spomenutých architektov sú tu ešte ďalšie diela
F. L. Gahuru, V. Vanického, F. Vahalu, S. Su-
chardu, V. Krcha, A. Mezeru, B. Bendelmayera,
J. Stockara, J. Feigla, M. Droffu, A. Smíška,
K. Tausenaua, S. Tobeka, A. Mendia, O. Polív-
ku, L. Mareka, E. Linharta, B. Kozáka, V. Ko-
látora a iných.
Ceskí architekti zasiahli v tomto období aj do
rozvijajúceho sa urbanistického plánovania. Na
vysokej úrovni podrobné rozpracovaný a zdů-
vodněný regulačný plán Martina vypracoval
prof. ČVUT A. Mendl. Známým sa stal víťazný
súťažný návrh na regulačný plán a železničně
riešenie města Bratislavy od kombinovaného ko-
lektivu českých a slovenských architektov
loading ...