Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 20
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0216
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20


J. Hanúsek — E. Horvâth — I. Kočan: Hotel Start v

Spindlerovom mlýne. Z archívu S. Šlachtu


Účastníci prvého stretnutia českých a slovenských .ar-
chitektův roku 1983 v Spišskej Kapitule na Spišskom
hrade. Z archívu S. Šlachtu

realizuje hotel Rekrea Praha — projekt archi-
tektův z VPÚ Bratislava J. Hanúsek, E. Hor-
ských horách rekreačně zariadenie Hašlerka a
škola v prírode od architekta J. Liščáka.
Posledným úspechom slovenských architektův
je 1. cena v súťaži na hůtel v Špindlerovom

mlýne z reku 1986, ktorú získal kůlektív archi-
tektův v VPÛ Bratislava J. Hanúsek, E. Hor-
váth a I. Kůčan.
Mimůriadnůu udalosťou bůlů prvé stretnutie
mladých českých a slovenských architektův a
vzájůmná konfrontácia práč a názorov, ktoré or-
ganizovala zvázácka skupina pri Východoslo-
venskům krajskům výbore SZM v spolupráci
s KO ZSA v Košiciach. Stretnutie sa konalo
v Spišskej Kapitule v októbri 1984 a zúčastnili
sa ho E. Přikryl, J. Suchomel, V. Králiček, V.
Milunič, T. Brix, Z. Hölzl, J. Kerel, J. Ševčík,
M. Beláčik, A. Štofančíková, J. Bahna, J. Stem-
pel, Š. Šlachta, J. Fabian, J. Koban, P. Hrá-
decký, J. Hobrl’a, A. Gürtler a V. Šimkovič.
Stalo sa fórom úprimnej výměny názorov na
súčasnú architektúru, na jej problémy a spoloč-
ným úsilím o Madame cesty k jej vyššej úrov-
ni.10
Česká aj slovenská architektúra majú dnes
svoje špecifiká, ktoré nás však nerozdelujú,
naopak pomáhajú nám v napredovaní architek-
tonického myslenia. Najmä u najmladšej gene-
rácie, tak ako to nakoniec ukázalo druhé střet-
loading ...