Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 52
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0248
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
52


7. Josef Čapek: Pastier oviec, olej 35,5X56,5 cm, 1935.

Súkromný majetok, Praha. Foto J. Hampl

timi, možno už před dvadsiatimi rokmi; rovno
zo svojej mladosti, zo svojho chlapčenstva (boli
vtedy taktiež prázdniny) — alebo možno vychá-
dzam z hodin, zo dní, ktoré prídu, až budem
starým mužom. (—) A kamže? Dalo by sa po-
vedať, že skór je to zasa tam, odkial’ som vy-
šiel: do včerajška, do vlaňajška, do ďalekej mla-
dosti či do dalekých dní, ktoré prídu, až budem
starým mužom; do krásnej knihy, ktorú som
kedysi čítal, do veršov, ktoré budem čítat mož-
no za mesiac, možno za desať rokov, alebo mož-
no nikdy. Idem k čiernobielym orešníkom, ak
sa ukážu. K tmavěj zmiji, ktorú som vláni ne-
zabil, tak bola mrštná; bol aj ohořený strom.
Idem možno zbierať hřiby na kosmatom úvale,
ak bude kosmatý úval s hríbami. Alebo vlastně
k ničomu z toho, možno k niečomu celkom iné-
mu, čo som čakal-nečakal, o čom, idúc na Javo-
rovú horu, neviem. (—) Z neurčitého miesta na
miesto ešte menej vymedzené. Idem vlastně od-

nikial’ nikam, len v čomsi putuj em; nie sú to
miesta, kadia! tá cesta vedie: rozhodne skór je
to určité trvanie, napätie v čase, skór len
stav . . ,“28
Už v bezprostredne nasledujúcom texte Kul-
havého pútnika je vyjadrenie kozmického tlaku
na 1’udské vedomie silno exponované.29 Obraz
V horách obsahuje kozmickú alúziu zavalením
klinu mohutných prírodných hmot vesmírným
slnečným kotúčom. Významová závažnost’ tejto
alúzie plynie zo súvislosti s celou skupinou Čap-
kových obrazov z tridsiatych rokov, na ktorých
sa „solárna explózia“ prejavila tak dórazne, že
o vztahu ku kozmickým dimenziám Kulhavého
pútnika nemožno mať pochybnosti. Tak na oleji
Štvrtá prechádzka z roku 1935 (obr. 9), ktorý
ovládá mohutné slnko vystrelujúce tmavokrva-
vé papršleky vesmírnej prášily proti Zemi, zrá-
ža oblačná sféra maličký 1’udský svět na nízký
pásik krajiny. Znova sa vynára — aj pri jed-
loading ...