Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 75
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0271
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
75011 H
if BJB HH

"T
Il II s® hïï

unn
m


F. Weinwurm: budova bývalej poistovne Fénix na ulici Ceskoslovenskej armády v Bratislavě.
Foto F. Weinwurm a Vécseí, z pozostalosti A. Hořejša

tekta so stavebníkom, ktorému zrejme viac zá-
ležalo na reprezentácii ako na dobrom bývaní.
Vila je trojpodlažná. Hlavný spoločenský a obyt-
ný priestor je na prvom poschodí a tvoří ho
jedáleň, salón a hala so schodiskom do druhého
poschodia, kde sú spálne a terasa. Konstrukti-
vistický, chladný dojem exteriéru mali elimino-
vat interiéry, ktoré majitel’ zadal do Viedne Jo-
sefovi Hoffmanovi, aby uspokojil svoju túžbu
Po reprezentácii a nádheře. Steny a stropy ob-
ložené drevom, ručně malované tapety a množ-
stvo predmetov vnútorného zariadenia sú cen-
ným dokladom tvorby světoznámého viedenské-
ho architekta a zaslúžili by si pozornost’ pa-
niiatkových orgánov. Vila je príkladom zápasu
novej architektúry s vonkajším leskom, mies-
t°m, kde sa střetli protichůdné názory na kom-

fort a životný štýl. Roku 1929—1930 navrhuje
Weinwurm v priestore dvora staršieho objektu
na náměstí 1. mája kino Uránia, pozoruhodné
predovšetkým konštrukciou zastrešenia velkého
rozponu kinosály.
Z tohto istého roku pochádza aj projekt ná-
jomnej vily na Zrínskeho ul. č. 9 v Bratislavě.
Vysokej úrovni dispozičného riešenia bytov a
vstupných priestorov však prekvapujúco nezod-
povedá riešenie architektúry a niektorých von-
kajších detailov, kde nachádzame náznaky or-
namentu (zábradlie).
K velmi progresívnym riešeniam patří vila na
Maróthyho ul. č. 4 v Bratislavě (asi z roku 1930).
Vila je riešená ako přízemná, velkými dveřmi
spojená s terasou. Po prvý raz sa tu střetáváme
s riešením strešnej terasy, vybavenej sprchová-
loading ...