Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 94
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0290
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
94


Lydia Jergušová-Vydařená: Paraván, část triptychu,
1984. Z archívu V. Luxovej

ku. Preto nepřekvapilo, že přípravy na Medzi-
národnú výstavu uměleckých remesiel — textil
a dřevo v bytovom interiéri (1986, Bratislava)
zintenzívnili organizačnú i tvorivú činnost ko-
lektivu. Zásluhou najagilnejších výtvarníčok sa
totiž v Bratislavě súbežne s medzinárodným
podujatím realizovalo množstvo sprievodných
výstavných akcií, na ktorých sa zveřejnil aj ne-
jeden nový závěs (napr. od E. Cisárovej, E. Ha-
verlovej, L. Jergušovej).9
V poslednom období sa teda mění půdorys aj
nasej tkanej tapisérie. K vyspelej tvorbě stred-

Katarína Zavař ská: Fragment, 1984—1985.
Z archívu V. Luxovej


nej generácie pribúda úsilie mladých, úsilie silné
experimentálneho náboj a a výrazové nateraz
prizretel’nej závislosti od ich školského výcho-
diska. Vplyvom nárastu počtu absolventov z ne-
loading ...