Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: p
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0305
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
53


8. Jo =-^_
noď = °
Mui =_
ho hE
mic! -
drei E"
ïuds |p
čita E-
s
imp =.
z os — (0
E -
r°k Ë u,
na -
Pře V
ský Ěp
vysĚ-
UŠl =-V
kýt Ë.
bii: = cm

1935. Středočeská galéria, Praha. Foto J. Hampl

re v Brně
ik: chýbal
oku 1933.
ov s det-
ojem ešte
liváka ne-
?h satiric-
isovo pri-
>čil v nich

na hrózy, ktoré nacizmus rozpútal v susednom
Nemecku.31 Začal sa znova přibližovat čas Čap-
ka dramatického a nakoniec až patetického. Bolo
preto prirodzené, že sa tieto kresby roku 1934
obj avili aj na Medzinárodnej výstave karikatúr
a humoru v pražskom Mánesi, ktorá bola „svoj-
ho druhu světovou mobilizáciou protifašistic-
kých kresliarov“.32
Do týchto širších súvislostí patří aj obraz Dve
ženy s krčahmi, označený 1934—36 (obr. 10).
Medzi Čapkovými figurálnymi obrazmi tridsia-
tych rokov tento olej zaujíma podobné miesto
ako Mrak v jeho krajinomafbe: výrazové zváž-
nenie sa na ňom prejavilo po prvý raz a velmi
markantně. Vztah k oravskej inšpirácii je tu
očividný. Súčasne je kontrastným pendantem
k rozjasanej folklórnej parafráze Spievajúce
dievčatá (obr. 11). Oslava ludového žánru nado-
budla až ponuro mýtický výraz. Monumentali-

ienka na
idzajúce-
.-azu koz-
uje vyja-
patrnosti
íti — ako
5k nazerá
■omisným
■voděným
loading ...