Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 93
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
93


Ladislav Žák: Vila leteckého konstruktéra dr. Ing. Miroslava Haina v Prahe-Vysočanoch, 1932—1933.
Z archívu Národného technického muzea v Prahe

architektúry obmedzovala na pár movitých me-
cenášův, v Československu to bola středná vrst-
va, ktorá ovplyvnila zadanie velkých objedná-
vok státu, velkých obchodných spoločností
i menších podnikatelův představitelům novej
architektúry. Nová česká architektúra sa stala
symbolom národnej identity a dokonca dóleži-
tou súčasťou štátnej propagandy.63 Preto s ňou
Le Corbusier sympatizoval a preto ona sympa-
tizovala s ním.
Hoci na českú architekturu tejto epochy pó-
sobili aj ďalšie vplyvy — najmá nemecká Neue
Sachlichkeit a Bauhaus, holandská architektú-
ra amsterdamskej i rotterdamskej školy, Adolf

Loos a ruský konštruktivizmus — Le Corbusie-
rov vplyv bol, vďaka jeho jasnej, abstraktnej,
až metafyzicky čistej řeči, najsilnější. Tomu ne-
bránila ani Teigeho vehementná kritika.
V závere nášho výkladu nie je možné vyčíslit
a analyzovat’ všetky stavby, návrhy a architek-
tův, ktorých ovplyvnil. Obmedzíme sa preto
aspoň na načrtnutie základných problémových
okruhov tejto témy: A. vplyv na začiatky no-
vej českej architektúry dvadsiatych rokov; B.
protagonisti jeho diela z okruhu tvořivých ar-
chitektův; C. aplikácia najpodstatnějších formál-
nych a priestorových myšlienok v práci českých
architektův.
loading ...