Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 97
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0101
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
97


Bohuslav Fuchs: Interiér jeho vlastného domu, Brno

1927—1928. Foto Jan Stene

vlastný dom s ateliérom,70 na ktorom aplikoval
principy raného Le Corbusiera (podlá vzoru
sídliska Pessac) a uplatnil vela jeho charakte-
ristických prvkov: priečelie v pomere zlatého
řezu, spojenie dvoch úrovní stúpajúcou rampou
a nie schodišťom, slnečné terasy, vonkajšie vy-
ložené schodisko na střechu. Tomuto konceptu
ostal věrný aj neskoršie a ovládal ho so zvlášt-
nou jemnosťou detailov a příkladným 1’udským
meradlom. Josef Havlíček (1899—1961)71 patřil
medzi najstálejších obdivovatelův pařížského
maj stra a počas celej svojej tvořívej dráhy sa
pokúšal, či už sám alebo so svojím partnerem
K. Honzíkom, uplatnit’ jeho principy najmä v ob-
lasti urbanizmu pri výstavbě Prahy. Stavby
Havlíčka a Honzíka pôsobia s odstupom času


Richard F. Podzemný: Vila v Louňoviciach, 1931.
Foto Josef Sudek
loading ...