Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0014
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


REGIA BEROLINEN5IS

>r_...

Iffiif

v

«-*;.



£•_*'■___■_; *

ipp

m
____

•*- iLLt-t ^

U

ij Jnftdurarrtc ^CHLUTERO jtre/titect■ ^Directorc- ■

Am nitidum retegente diem, no-

ttisque fugante
Tempora Lucifero, plactdos oftenderat ortks
Purpureis iwvecba rotis Aurora, reduxque
Phcebm amante vagas tuftrabat Lampade terras.

Surrexit ARCHiEOPHILUS, & folita hu-
manitate DULODORUM allocutus, Tuo be-
neficio inquit, me corpus refecifTe fentio, nunc &
r animum ut promifsa contempiatione mihi demul-
ceas, qua par eft, verborum fubmiffione abs Te contendo. Ad hasc D U L O-
DORUS, Urbis hujus novse, inquit, incrementa miraris, ciim tamen ejus
ftructurae, fi ad eas cenfeantur, quse reliquis in Urbibus non minore numero
baclenus acceffere, & adhuc quotidie accedunt, nonniii plebejs fint. Fervet
ubique Palladius Labor. Ubique & per omnes plateas

Magmfico furgunt ades adfidera cultu.
Iisque & Berohnum, & Coloniam Marchicam & Friderici Infulam, Dorotheopo-
limque,m\i\tbhacNovA fpiendidius videbis exornatas. InhisautemTeh_erere
quid attinet ? Ciim AuguftaPrincipis nostri Palatia, vel cultiifima inter,
tantum emineant,

Quantum lenta folent inter viburna Cuprejji,
Regiam Lfecloralem ante triennium memini Te & vidiffe, &laudafTe; an au-
tem eandem hoc fchemate (fchema fimul pomgebat) delineatam agniturus fis,
vehementerdubito. Ha_ccineRegiaElecloralis?infitARCH_^EOPHILUS;
At licet magnifica ea fuerit, opere tamen vetuftiore fuerat exftru&a. At ha_c
Palatia ad noviffimas juxta, & exquifitiflimas artis Architeclonicae regulas video
elaborata. Quid magnificentius a.quali undique, Marmoreisque ftatuis non
tam coronato, quam pra_cin&6 vertice ? Quid auguftius, quam Porta. ingenti-
bus & columnis & coloffis fuffult_e? quam Latera artificiof-fl-mis lapidum cx-
laturisornata? Magnificentiflimis Deorum, Heroumque & Virtutum fimula-
cris diftin&a ? Verbo dico, non Regia ha.c, fed divina videntur ! adeo nihil
video, quod non vel maximas Iaudantium vires excedat. Et intratriennium
tantam Metamorphofm vix ac ne vix quidem pra._umerem. Triennium, in-
quit DULO D O RUS, ex quo mutatio ccepta eft,nondum effluxit: Et licet,
quod equidemhaud invkus largior, nondum omnia perfecla fmt,eam tamen

(A) 2 in
 
Annotationen