Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 18
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0029
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
18 NUMISMATA REGUM

ErtQdvtjg a Samaritanis aceepit, idque anno 145. quo jam dudum ^gypto ex-
ceflerat; Si hoc verum, apertum utique eft, Numifmata hsec,utpote in quibus
cognomen id oceurrit, in ^Egypto fignata falso ftatui, fed pertinere & ad cul-
tum Jovis, quem crudeli zelo Antiochus in Judasam invexit, & ad expeditip-
nem in Perfas > quos Grinitos fuifle & ipfos, ex Herodoto Lib. VI. c. 19. jamdu-
dum innotuit. Aliud eft Crinitum,refpondit DULODORUS, aliud Cin-
cinnis ornatum efle; Sed de hoc alibi. De Vaillantii fententia quaro, an de fuo
rem affkmet, an aliunde hauferit? Jofephum citat, mquit AR CHiEOPHI-
LUS, cujus aflertum proculdubio fidem meruerit. Jofephus, refpondit D U-
LODORUS, nullibi affirmat, Samaritanos primos Antjochum cognomine
©s^ E7r((pctv«? honorafle,multb minus, Antiochum eo ante id tempus ufum non
fuifle. Samaritanorum quidem Epiftolam tradit, Antiocho Oaw kmtydm in-
fcriptam; Quis autem inde cum Vaillantio concludat? Quis non potius, con-
fueto id more Samaritanos feciffe ? adeoque eb cognomine Antiochum etiam
ab initio ufum fuifle, quando E?nC}kvwV, tefte Appiano, a Syris cognominatus
eft. Aflurgerem placito, excepit ARCH^OPHILUS , nifi Numifmata
apertecontrarium arguerent. Contrarium? fubjecitDULODORUS; at
nullibi cognomenETntpxvyg/blum in hujusRegis Nummis occurrere, fed femper
cum cognomine 0sS conjungi,ipfe Vaillantius agnofcit. Imb in pluribus omnino
omittitur utrumque, repofuit ARCH./EOPHILUS, idque fit etiam eo in
Nummo, qui cum Chronographia Anni 144. proftat, a Tyriis percuflus: Et
quidinde concludas, fi non ante Samaritanorum Epiftolam ejus cognominis
ufum non fuifle? Numifmataque eo carentia ante annum 145. reliqua autem,
id fc. prseferentia, poftea demum percuffa efle: quo pofito, Vaillantii utiquc
fententia firma bafi nititur. Non arbitror,inquit DULODORUS,conftat
enim Cognomina fua Reges cum in quibusdam expreffiflent, eadem poftea
rurfus omififle. Exempla apud ipfum Vaillantium proftant: Alexanderl. cum
in Nummis Anno 162. &163. percuffis, OeoWrwp & Evzpyhyg Iegatur, in alio, anno
166. fignato, folo Botc-iAsMs honore infignitur: Demetrius II. cum in Nummo
Anno 174. percuflb ©eg Nuxropog cognomine fulgeat, in fequentibus Anno 175.
fignatis, eo rurfus caret. Ita & Antiochus VII. Anno 175. Evergeta? cogno-
mine in Nummo ufus eft, Annis autem 178. & l$L eb rurfus abftinuit. Ex
quibus utique apertum eft, ex Numifmate Dei Epiphanis Anno 144. fine co-
gnomentis percuflb, infirmum omninb, contra me opinionemque meam,argu-
mentum trahi. Vaillantium potius ipso facto mihi fuffragari, nefcio annon au-
dafter aflerere aufim; Ipfe enim Numifmata Antiochi noftri cum cognomini*
bus 0eg &r»Cp«v8ff priore loco propofuit, reliqua autem cognominibus iiscaren-
tia, & nominatim idquoque,quod Anno 144. percuflum allegafti, loco pofte-
riore exhibuit, inter qua? quod pagina 196. habetur, dubitari poflet, annon ad
AntiochumlV. pertineat, cum addita; litera; O q. numerales fcilicet, ad an
num 170. id rejicere videantur. Sed hoc iv irxpodu. Sequitur,qui filium Antio-
chi noftri, Antiochum fcilicet Eupatorem, interfecit,

DEME-
loading ...