Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0044
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
\

ET ILLUSTRIUM. 33

Hiftoriam genuinam non eiTe, fedajudsis^gyptiis ad conciliandam verfioni
Legis (ux Authoritatem conficlam, Jofephus Scaliger jamdudum prolixe de-
monftravit. Nos re in medio relicla ad alia pergimus. Succedit

CLEOPATRA

PTOLEMiEI EVERGETiE UXOR,

PtolemziEverget* ? excepit ARCH^OPHILUS;At ille Philadelphi fl-
lius fuit, & nifi fallor Berenicen habuit,Mag£ Cyrenarum Regis filiam : nam
hanc pater, ut inimicitias cum fratre Ptolemaeo Philadelpho finiret, ejus fiiio
Evergeta? defpondiffe , Juftino memoratur : Et iicet poftea mater Eurydice,
qua? aliis Apame dicitur, ad nuptias diffolvendas Demetrium Polyorceta? fili-
um evocaverit, tamen eo occifo, Berenice & matris adulteria ulta, & Patns
inde in matrimonio fortiendo judicium fecuta eft. Hac fane mortua aiiam
adhuc Evergeta? duclam non ftatueris; ex Polybio enim conftat, eam marito
fuo fupervixifie, & demiim a filio Ptolema^o Philopatore interfeclam efte.
Non a filio, refpondit D U L O D O R U S*, fed a privigno, vere enim Reinec-
cius in Hiftoria Julia, non tantum duas Evergeta; uxores, Beremcen fcilicet &
Cleopatram ftatuit, fed & Berenicen pofteriorem putat, Ptolemsumque Phi-
lopatora ex priore Cleopatra, ex Berenice autem Magan prognatum, qui &
ipfe poftea a fratre interfectus eft. Hxc fi ita fint, inquit A RC HJEOPHU-
L U S, quid inde ? an ideo Numifma huic tribueris, ciim tamen dix adhuc
Geopatra fint, & inter reliquas famofiftima illa Antonii, cufutique commu-
nis Antiquariorum calculus ejusmodi Numifmata adjudicat. Cleopatram
Antonii, refpondit DULODORUS, utpote ex Numifmatibus Antoniirio-
tam, faciei diffimilitudo amovet: Reliquas amovet ratio Chronologica in
Numifmate exprefla; Neque enim nomen tantum KAE0IIATPA2, neque
dignitatem tantiim BASIAISSHSin nummo legimus, fed & adje&am hte-
ram ndeprehendimus, qux proculdubio numerahs eft, annumque xrx Ale-
xandrina? oftoge/imum exprimit, qui in annum EvergetsRegni decimum quin-
tum mciditj adeo ut hoc indice rite ftatuamus,non tantiim Numifma noftrum
Evergeta? uxori tribuendum efle, fed^& eam anno ALrx Alexandrina? LXXX.
adhuc vixifle. Scilicet, excepit ARCH^OPHILUS, fi Regina? .ZEgypti
Numifma debeatur, cum autem & aliae fuerint, unde tu hoc probabis? Alias
hoc tempore,refpondit DULODORUS, Cleopatrte nomineReginas vereor
ut oftendere poifis ,• & fi oftendas, pro ^Egyptia tamen Aquila Ksp&woQopog
militat, commune Regum ^gyptiorum fymbolum: Militat Cornucopia? ad
jectum, quo dubium non eft, quin ubertas regionis, Nili beneficio, qui & ipfe
Aquila dicebatur, ^Egyptiis naturalis adumbretur. Sed unicum adhuc /£gy-
pti Regem profero. Is eft, cujus fupra fub Antiocho Deo Epiphane Tibi
fpem feci,

(E) PTOLE-


 
Annotationen