Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0045
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
34 NUMISMATA REGUM

PTOLEM;£US INCERTUS

CUM

CAPITE CAPILLORUM CINCINNI3 ORNATOPtolem^um hoc Nummo, & quidem Regem adumbrari, ex infcriptione indu-
bium eft. Quotus autem Ptolemaeorum is fuerit, nec cognomento, nec Iiteris
numeralibus determinatur, ut proinde meris hic conjetluris nobis agendum
fit. Minimum, excepit ARCH^EOPHILUS, nec Soter nec Philadelphus,
hic eft ; Horum enim effigies ex nummis notae funt. lta & Lathuri vultum in
alio Ele&oralis hujus Cimeliarchii nummoTe ex Chronographia determinafle
memini; Sed & hic a propofito abit, licetalias eadem corona, fpicea fcilicet,
coronetur, & inde forfan etiam haud futile argumentum defumeres, quod fra--
ter ejus, Apion Rex Cyrenes, fimilibus Cincinnis apud Urfinum ornetur.
Fortaflis, inquit DULODORUS, statis difTerentia rem conciliare poflet,
quamquam quid huic immoramur? ciim tamen Apion rem ad RegesCyrenes
traducat,colonos Laceda?moniorum,quibus comas alere moris fuit. interReges
Cyrensos, inquit ARCH/5iOPHILUS,qui &^Egypto poftea pr^fuerit,occurrit
Phyfcon Lathuri & Apionis pater,&quid dubitemus huic Numifma addicere,
ciimtamenejustempore Antiochus Deus Epiphanes^gyptum invaferit, eun-
demquecapillorum morem,ut in ejusNumifmate vidimus,fecutusfuerit? Faciei
venuftas obftat,excepit DULODORUS,cum Phyfconem deformem fuifle,ut
jam alibimonui, Juftinusmemoret. Quidigitur ? perrexit ARCH/EOPHILUS,
an Ptolemseum Dionyfum arbitrabimur, qubd hic eximius Bacchi cultor fue-
nt, qui & ipfeComarum prolixitate paflim commendatur? Ciim ^Bgyptiorum
hic mos fuerit, refpondit DULODORUS, uti jam fupra monui, qua firmi-
tate de Dionyfo concludas, non video. Mihi tutius videtur, rem in incerto
relinquere, donec Numifma aliud eam determinet. ^Egyptiorum morem cre*
pas, inquit ARCHy^OPHILUS, fed velim & probes ; Neque enim alios
hoc capillorum ornatu inter^gyptiorum Reges monftraveris. De more M-
gyptiorum, refpondit DULODORUS, Lucianus docet in Navigio, paulo
poft principium, ubi cura Lycinus de yfigyptio puero dixiflet: vj wm ^ , mt
hg T&nia® 6 irhMoqiog cvveo^TTetpc^ievog gx etevdeotov tywtv dlvtov etvxt; Com<e autem, &
iUe pofi tergum cincinnus con/eminatus, haud quaquam liberum ipfum ejfe arguit.
Refpondit Timolaus : T£>to \l\v evyeveiag, w Avxtve, aviyLeTov hgtv Atyv7rTtxg, $ nofjLvt.
ciiroivTEg ydp oivToTg oi eKevlepot Trcufcg dvA7rXexovTM, eg ts wpog to eCpn/JixoV Hoc qui-
dem Nobilitatis Jignum, Lycine, eji JEgyptiaca, Coma videlicet. Cunffi enim
iUorum pueri ingenui capillum cincimw coUettum gerunt, usque dum ex Ephebit
excedant. Sed hsc de Regibus. Succedunt

URBJSS


 
Annotationen