Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0089
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
78 NUMISMATA URBIUM

ANTONI Av

& fub ea

M. ANTONILIS CLEOPATRAE AMORIBUS, OC-

CUPATISQUE BACCHI PER ASIAM HONORIBUS

MEMORANDUS.

w

Dignitatem hoc in Numifmate recle confideras, excepit ARCH^EOPHI-
LU S, Maximi enim id moduli eft, & Vaillantio judice, elegantia & fmgulari-
tate etiam id fuperat, in quo, loco Bacchi,Caput Cleopatrse cifte impofitum
cernitur, quodque & ipfum in hac Eleclorali Gaza afTervari, ex Continua-
tione memini. Quid autem de obfcuritate ? Annon Capita Antonii &
Cleopatrx notiora funt, quam ut dubitari de his poflit ? Annon Antonii ve-
fanus amor, quo Cleopatram O&avia? prsetulit ? Annon vefana ambitio, qua
Bacchi per Afiam honores occupavit, jam aliis dilucidatse ? Ita & ferpentes
Afe fymbolum eife , peculiari Dialogo Te demonftraturum, ex fuperioribus
recordor: ut taceam Numifmatis modulum, cujus ponderis ab impreffa Cifta
£acchi myftica Cijtophoros di&os, ex Livio conftat. Et quid praterea requi-
ritur? Figura Ciite impofita controverfa eft, refpondit DULODORUS;
Hanc enim Urfinus, & eum fecutus Patinus, Minervam credidere: Rubenius
Pietatem: Vaillantius Bacchum. Pro Baccho decernerem & Ego, excepit
ARCHiEOPHILUS; Hunc enim non Cantharus tantum, fed &Thyrius
evincit, nec obftat veftis fceminea; quis enim nefcit Bacchum & hac indutum
inter antiquitatis reliquias occurrere ? Si in Baccho fubfiftas, refpondit D U-
LODORUS, non refragabor, moneotantum, hoc pofito fub hoc Baccho
ipfum Antonium Iatitare. Quicquid autem fit, Conjecturam tamen & meam
adferre licebit, altero illo Numifmate fultam, in quo Caput nonBacchi, aut
Antonii, fed Cleopatra cifte impofitum eft ; Quidni enim inde colligas, figu-
ram propofiti, habitu muliebri indutam, nec Bacchum, nec Antonium, fed
omninb ipfam Cleopatram efTe, Antonium fuum tanquam zherzAriadne Bac-
chico cultu venerantem ? Quod de Ariadne Conjicis , inquit ARCH./EO-
PHILUS, admitterem, nifi Cleopatrae, habitus Ifidis convenientior foret.
Non in ^gypto, refponditDULODORUS, fedin Afia, interGentesGra-
cas, verfabantur & Antonius & Cleopatra, cum Numifma percuteretur, ea-
que caufa eft, quod Antonius non Ofiridis,fed Bacchi: Cleopatra autem,non
lfidis, fed Ariadnes cultum oftentent, adeoque conjettura mea hadlenus non
vacillet. An impofterum validiore pulfu cafura fit, exfpe&abo. Interim

M.AN-

Sect
infci
impt
Clec
hoc
Reg

&Ai
frrucl
DOj
mere
often:
PHfi
omnii
Cleof
Plutai

mce
rare
ribu
 
Annotationen