Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 88
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0099
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
83 NUMISMATA

omnem opinionis mex cardinem evertit. At meam fententiam firmat, re-
fponditDULODQRUS; Anno enimVC.764.Tiberius^EdemConcordia?
dedicavit. Ita enim poft Annum VC. 763. Dio Caflius: Ta Si egjfc sVfl to\ ts "
Oixovoew V7ro f& T»/3epfe Kotflispwdv), jc&i etUTW ro\ ts sksi/v# ovofxct Koti ro tS Ap8<ry Tg
ahhQS xoli TsQvworog eTrsypoiQy. Anno fequenti Tiberim MDEM. CONCOR-
D1JE facravit, infcripth fuo & fratrk Drufi, vita pridem fun&i, nominibm.
Anno fequenti ? excepit ARCHZEOPHILUS; Ateoanno Tiberius jam
Imperator VII. erat,id quod Numifmati non convenit. Diftinguendum, in-
quit DULODORUS, Inter Anni tempora. Ovidius Dedicationem in
Junium rejicit. Dio ftatim in principio, antequam adhuc Confules nominas-
fet, dedicationis mentionem facit. Quicquid fit, Tiberium adhuc impera-
torem V. fuiffe, ex hoc nummo credibiJe eft, prsfertim cum Expeditio Ti-
berii in Germanos, ex qua Imp. VI. & VII. appellatus eft, poft eam dedica-
tionem Dioni memoretur; Nififorte, qubd contrarium Suetonius habeat,
Numifma ante dedicationem percuiTum ftatuas. Ha?c miffa facio, inquit AR-
CH^OPHILUS, ea tamen conditione, ut doceas, fi Tiberius asdem Con-
cbrdia; dedicavit, id quod etiam Suetonius teftatur, quomodo Ovidius Faft.
Lib. VI. v. 637. id Liviam feciffe memoret?

Te quoque magnificd CONCORDIA dedicat <ede
LIVIA, quam caro praftitit illa viro.

Ha?c verba, refpondit DULODORUS, opportune citas; teftantur enim
etiam de raagniflcentia cedis,in Numifmatibus fplendide radiante: imb& cau-
farum unam videntur aperire,cur &des ha?c exftrucla? cur Concordia^ dedicata
fuerit ? Concordiam fcilicet Viro Augufto prseftitam: Ut proinde abfonum non
fit,sdem hanc non in Tiberii tantum,fed & in Augufti Numifmate intueri, &
quidem poft mortem ejus percuffo; procul dubio enim concordia? memoriam
eo & confecraverit & renovaverit Livia: idque eb magis,qubd licetTiberium
sedem hanc dedicalTe alii memorent, Ovidius tamen eum honorem Livise ad-
fcripferit, quod mirum non eft, cum Tiberius eam dedicationem cum matre
curaffe potuerit, eodem modo, quo & Fani Livia;, de quo Dio Lib. LV. To
TSfxsvio-f/ot to Aigiov Kotflispwo-s f/sra rvfc f/nTpoV- TemplumLivia dedicavit cum matre.
Eodem fane modo etiam reftitutionem Templi propofiti Tiberius cum matre
communicavit, canente eodem Ovidio,Tiberium id feciffe, Liviam autem re-
bus & aris conftituiffe. En Verba ! Faftor. I. v. 640. feqq.

Nunc bene profjicies Latiam CONCORDIA turbam:

Nunc Te facratae RESTITUERE manm.
Furim (antiquum) populi fuperator Etrufci
Voverat, & voti folverat ante fidem.
Caufa, quod d Patribm fumtis fecefierat armix
Vulgm ; & ipfa fuas Roma timebat opes.
Caufa recens melior: Pajfos Germania crines

Porrigitaupciis, DUX VENERANDE, Tuis.
Inde triumphata Ubafti munera gentis,

Templaque fecijh, quam colh ipfe, Deae.
H<ee tua conftituit GENETRIX & rebus, & ara,
Sola toro magni digna repertajovh.

quibus ex verbis infuper difcimus \ Templum hoc non de novo a^dificatum,

fed
loading ...