Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1901

Page: 81
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1901/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
81

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

82

κατά τήν αυτήν ήμέραν , κατά την τετάρτην εαυτών πόλεων εις Έπίδαυρον ε-1 ευκαιρία των

Άπελλαίου ή κατά τήν τετάρτην ήμέραν της τε- τελουμένων έκεΐ τότε Ασκληπιείων,

λευταίας δεκάδος του Άπελλαίου ή κατά τήν εν Το έκ των είρημένων συμπέρασμα συντελεί εις

μηνί Άπελλαίω γινομένην τετάρτην συνεδρίαν. τήν έξακρίβωσιν και τον προσδιορισμόν του χρόνου

Τοΰτο ομως δεν δύναται νά είνε τυχαΐόν τι. Φαί- καθ1 όν έτελουντο εν Έπιδαύρω τά Ασκληπιεία,

νεται οτι κατά τον μήνα Άπελλαΐον σπουδαΐόν τι διότι ναι μεν γνωρίζομεν έκ του Σχολιαστοΰ του

και έπίσημον έτελεΐτο έν ΈπιδαύρωΤ και διά τούτο Πινδάρου (Νέμ. Γ, 145; οτι ταύτα έτελουντο

έξεδίδοντο τότε τοιαύτα τιμητικά ψηφίσματα, δι 6ν έννέα ημέρας μετά τά ΊσΟμια,πότε δμως έτελουντο

λόγον και σήμερον κατά τάς έπισήμους έορτάς τά Ισθμια δεν γνωρίζομεν ακριβώς. Ό ΙΤη^βι*

απονέμονται τιμητικοί τίτλοι και παράσημα. Το (ΡΙιίΙοΙοίζυδ. XXXVII σ. 1 κ. έ.) ισχυρίζεται οτι

παράσημον της ίβ^ίοη άΊιοηηβυΓ λ.χ. απονέμεται ταύτα έτελουντο κατά τάς αρχάς του έαρος (κατά

τη 1* του νέου έτους και τη 14ώ Ιουλίου. Ό μήν μήνα Μάρτιον), έν ω ό Βηιηο ΚβΐΙ αποκρούει τον

Άπελλαΐος, έν άλλαις λέξεσι, θά ήτο έπίσημός τις Ίσχυρισμόν τούτον και ανάγει τήν τέλεσιν των

μ,ήν έν Έπιδαύρω, διότι θά συνέπιπτεν ούτος προς ΊσΟμίων και κατ άκολουθίαν των Ασκληπιείων

τήν τέλεσιν μεγάλης τινός εορτής.Άλλα τίς άλλη κατά το θέρος (ΑΐΙιβη. ΜίΐΐΐΐθίΙαη^βη, 1895 σ. 77).

εορτή θά ήτο αύτη ή ή μεγίστη και έπισημοτάτη Έκ των έν τη έπιγραφή περι της θόλου έξά-

τών έν τω Ιερώ εορτών, τά Ασκληπιεία; Σημειω- γεται οτι Άπελλαΐος τών Έπιδαυρίων ήτο ό τε-

τέον δε οτι ευλόγως κατά τον μήνα Άπελλαΐον θά λευτα^ μήν του έτους. Άλλα τό ετος έν Έπι-

έτελουντο τά Ασκληπιεία, διότι ταύτα ήσαν εορτή δαύρω ταυτίζεται τω άττικώ ετει, άρχεται δηλ.

οχι μόνον του Ασκληπιού αλλά και του Άπόλ- μετά τάς θερινάς τροπάς, ώσπερ και έν Αττική1,

λωνος, ήσαν Άπολλωνιεΐα καΐ Ασκληπιεία1" και Κατ άκολουθίαν ό Άπελλαΐος τών Έπιδαυρίων

έν Δελφοΐς δε ή του Απόλλωνος εορτή κατά τον αντιστοιχεί τω Σκιροφοριώνι τών Αθηναίων, ήτοι

μήνα Άπελλαΐον έτελεΐτο. τω Ιουνίω- Τουλίω . Τότε άρα έτελουντο τά έν

"Οτι δέ καθ1 όν χρόνον έξεδίδοντο τά προκείμενα Επιδαύρω Ασκληπιεία2,

ψηφίσματα, κατά τον μήνα Άπελλαΐον, θά έτε- II. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
λουντο έν τωΤερώ τά Ασκληπιεία, προκύπτει και

έξ δσων ανωτέρω έξέθηκα οτι οί ονομαζόμενοι πρό- ' "Ιδε Β· ΚβίΙ έν Αι1'· Μΐιι1.βίΙυη8·βη, 1895 σ. 77 σημ. 2 *αί

Γ ,1 , 11 , ΒΪ8θΙιοίΓ εν ΟπθοΙι. δίαίΐίβη ίαΓ Η. Ι^ΐρδΐα^ σ. 1 κ.1.

ξένοι και θεαροοόκοι θα οιετριβον οί πλείστοι του- 2 Ταΰτα σϋμιφωνοασι και πΡός 8σα περί τοΰ ζητήματος της ΧΡονο-

λάχίστον έν τώ Ίερώ καθ' όν χρόνον ^εδίδοντο τά λογίας τών Ασκληπιείων συνεπε'ρανεν ό Β. ΚβϊΙ (ιδε προηγουαένην

Χ , , , „ ι , λ > ·ν <> % σημείωσιν ) άλλοθεν ορμηθείς, λαβών δηλ. άφοομήν ε/, του νωρίου τοΰ

περι ονομασίας αυτών ψηφίσματα, θα ησαν οηλ. 'Γ π. , 1 , „ _ , , , Λ ' ,

* ι ι · I ι ' · ' Υωτος του Ιΐλατωνος περι των μουσικών αγώνων των τελουμένων

προσκυνηταΐ καί ίοίως θεωροί πεμφθέντες Οπό τών |ν Έπιδαύρω κατά την εορτήν τών Ασκληπιείων.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εν ΙΙειραιεΐ παρά τον νυν κοινώς του Κουμουν-
δούρου καλούμενον λιμενίσκον, δστις δικαίως υπό
τών πλείστων τών συγχρόνων αρχαιολόγων ταυτί-
ζεται τ(ί) της Μουνιχίας λιμένι, κατά το δυσμικόν
μέρος ευρέθη πέρυσι τεμάχιον ένεπιγράφου στή-
λης λευκού μαρμάρου, άριστερόθεν μόνον άκέραιον,
και όπισθεν τραχέως κατεςεσμένον, 0.32ο ύψη-

Κ*ΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1901

λόν, 0.075 πλατύ, 0.09ο παχύ" τούτο σταλέν
υπό του κ. Ηλία Αγγελοπούλου εις Αθήνας νυν
απόκειται έν τω Έπιγραφικώ μουσείω. Επ αυ-
τού διασώζονται τά έξης γράμματα (ύψος 0.01,
άπόστασις τών στίχων 0.021), ανήκοντα εις το
δεύτερον ήμισυ του πέμπτου προ Χρ αιώνος.

()
loading ...