Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Jerzy Szabłowski

Adam Bochnak (1899—1974) .


5

Adam Małkiewicz

Księgozbiór architekta Krzysztofa Mieroszewskiego (Ar-


Tadeusz Dobrowolski
Początki malarstwa krakowskiego

iv epoce gotyku (Me-


chitektura cywilna — architektura wojskowa — sztuka
wojenna) .

107

toda i perfekcjonizm)


13

Jerzy Banach


Lech Kalinowski

Motywy antyczne w dekoracji kaplicy Zygmuntów sklej

67

Michała Stachowicza ,,Monumentu Regum Poloniae
Cracoviensia".

131

Jan Samek

Kielich fundacji Jana Rybkowicza

w kościele Św. Anny


Piotr Krakowski

Krajobraz idealny w malarstwie w. XVIII i XIX .

159

(Ze związków polsko-węgierskich w

dziedzinie złotnictwa)

95TABLES DES MATIERES

Jerzy Szabłowski

Adam Bochnak (1899—1974). 5

Tadeusz Dobrowolski

Uorigine de la peinture de Cracovie de l’epoque go-
thiąue. (Methode et perfectionnement).65

Lech Kalinowski

Les motifs antiąues dans la decoration de la Chapelle
dc Sigismond.93

Jan Samek

Lc calice de 1’eglise Sainte-Anne commande par Jan

Kybkowicz (A propos des relations polono-hongroises
dans le domaine de /’orfevrerie).105

Adam Małkiewicz

La bibliotheąue de /’architecte Krzysztof Mieroszewski

(VArchitecture civile — /’architecture militaire — l’art de
la guerre).128

Jerzy Banach

,,Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia” de Michał
Stachowicz■ Origine et influence.156

Piotr Krakowski

Le paysage icleal dans la peinture des XVllle et XIXe
siecles.
 
Annotationen