Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 25.1989

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20543#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

INHALTSVERZEICHNIS

W 5 OO-lecie Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza
(1489—1989) . 5

MARIA ŁODYŃSKA-KOSIŃSKA

Ikonographische Zyklen im Krakauer Hochaltar der
Marienkirche von Veit Stoss. 9

Problem cykli ikonograficznych w Ołtarzu Mariac-
kim Wita Stwosza.14

WOJCIECH MARCINKOWSKI

Uwagi o typie krakowskiej nastawy Wita Stwosza . 17

Z um Typus des Krakauer Altaraufsatzes von
Veit Stoss.35

MIECZYSŁAW PORĘBSKI

Tryptyk „Zaśnięcia Marii Panny” z kościoła Ma-
riackiego w Krakowie. Struktura i obrazowanie . 37

Das Triptychon der Entschlafung Mariens aus der
Krakauer Marienkirche. Struktur und Verbildlichung 55

LECH KALINOWSKI

Załamane ręce apostoła w Ołtarzu Mariackim
Wita Stwosza.57

Die gerungengen Hände des Apostels in dem Kra-
kauer Marienaltar von Veit Stoss.75

ADAM S. LABUDA

Zmartwychwstanie Chrystusa w Ołtarzu Mariac-
kim. Problem ciała i ruchu w sztuce Wita Stwosza 77

La Rćsurrection du Christ du retable „Mariacki”

(de l’eglise Notre-Dame). Le Probleme du corps et
du mouvement dans l’art de Veit Stoss .... 99

DANUTA BUDZIŁŁO-SKOWRON

Uwagi o stanie zachowania krakowskiego Ołtarza
Mariackiego Wita Stwosza.101

Erhaltungszustand des Marienaltars von Veit
Stoss im Jahre 1982 . 111

WITOLD KASPRZYK

Zagadnienia wynikające z konserwacji kamiennego
krucyfiksu Wita Stwosza.113

Probleme die sich aus der Konservierung des
Steinkruzifixes von Veit Stoss in der Krakauer
Marienkirche ergeben.127

BOGNA DZIECHCIARUK

Mały drewniany krucyfiks „Stwoszowski” w kra-
kowskim Muzeum Narodowym. Zagadnienie funkcji 129

Das sogenannte Kleine Stoss-Kruzifix in den
Sammlungen des Nationalmuseums in Krakau . 143

ALICJA KARŁOWSKA-KAMZOWA

Wyobrażenie śmierci w twórczości Wita Stwosza . 145

Die Vorstellung des Todes im Schaffen von Veit
Stoss .153

TADEUSZ CHRZANOWSKI, MARIAN KORNECKI
Sztuka w Krakowie po Stwoszu. Epilog gotyku

mieszczańskiego.155

Die Kunst in Krakau in der Zeit nach Stoss. Der
Epilog der bürgerlichen Gotik.188
 
Annotationen