Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
EZ e eus d d & ass
CERTISSIMA DEMONSTRATIO PRIME HOMINVM

tatis, & temporis, quod fluxit à mundi initio vſque ad totius orbis terræ diluuium,
ex quinto cap. Geneſeos, iuxta editionem lx. & Hebraicam.

PRIMAETAS. ANNI MVNDI.
DA n protoplaſtus, & primogenitus omnium hominum, cunctarum artium, & literarum, & di¬Secûdum Secidum
ſciplinarum primus, & ſummus inuentor, omnium animalium, arborum, herbarum, & naturarum 7o. inter¬ Hebraicã
cuiuſque primus index, & nomenclator, & optimus nominum impoſitor, à cuius perfectione na pret. edit.
turali, & temperamento, & intellectu, & cateris animi dotibus multum aberrauit omnis poſteri-
tas; primum temporis calculum, & numerum ex annorum vitæ ſu computatione, velut quidam
Monarcha, & conſul edidit, nempe totis 2; o. annis, ſecundum 7o. vel 13o. ſecundum Heb quibus 230 130
nondum ſucceſſorem ediderat nam his annis completis edidit Seth ſucceſſorem, & filium, qui ſimul ac natus eſt.
cœpit quaſi faſtis mox adſcriptus ex perſona ſua temporis numerum continuare.
Seth igitur ab anno mundi a;o vel oo quo in lucem editus eſt, vſque ad annum zos. vel ros. quo filium, & ſuc-
ceſſorem Enos ſibi genuit, & eoſdem faſtos occupauit, id eſt, vſque ad annum mundi. 435 235

Enos ſimiliter à die ſuz natinitatis vſque ad annû 19o vel 9o. ſuz œtatis faſtos occupauit. vſque ad anni mundi. 625 325
Cainam etiam à prima ſua natiuitatevſque ad annum ſuz ætatis 17o. vel 7o. quo filium Malaleel ſucceſſorem
reliquit, faſtos impleuit, id eſt, vſque ad annum mundi 705 395

Malaleel vſque ad annum ztatis ſux 165. vel 65. quo Iared filium ſucceſſorem dedit, faſtos, & tempora ſignauit,
Id eſt, vſque ad annum mundi 2, . -.E ? 960

Iared vſque ad annum ſux atatis 162. ſecundum vtranque editionem hie conſentientem, quo anno filium Enoch
ſucceſſoremedidit, eadem tempora ſignauit, id eſt, vſque ad annum mundi1122 622
Enoch à ſua natiuitate vſque ad annum e tatis ſux r65. vel 65. quo Matuſalam filium, & ſucceſſorem dedit, ea-
dem tempora ſignauit, ideſt, vſque ad annum mundi

460

1287 687

Matuſala à ſua natiuitate vſque ad annum ſux tatis 167. ſecundum 7o interpr. (qui auctore Auguſt. lib. 15 de Secundam edi-
ait. Dei cap-o r minus ao annis habent, quam Hebrai) vel ſecundum Hebt anno atatis ſuz ia7. quo Lamech 454 tionem lux.
flium, & ſucceſſorem reliquit, eadem tempora ſignauit, id eſt, vſque ad annum mundvAuo sope u aavv 54
.... ..1 * Aldinam, &
* Sed omnes hodie Gracz editiones ſeptuaginta interpretum ab illo numero aberrant, quam iis adſcribit Augu¬ quam ſie emen-
ſtinus, & Aldina editio habet 187 quomodo Hebraica, nec negat Auguſtinus ſic debere emendari editionem ſe¬ dari debereAu-
puaginta. Hieronvmus vero diſerte aſtruit mendoſam eſſe hoe loco corum editionen & pro y reponendum 8g guſt HMeron.
vt eſt in Samaritanis, & Hebrais libris, ſicque legit Nicephorus in Chronicis nupet typis excuſis: & ſic quoque aiunt.
Ioſephus legit, cum in alis ſequatur editionem ſeptuaginta interprerunm, non Hebraicam, & ſic videtur emendan 1474
dum, vt tollatur illa obiectio, qua videretur alioqui Matuſala vixiſſe poſt diluuium xiiij. annos.

rttaeapgitenantanaine?

Lamech à ſua natiuitate vſque ad annum ſu atatis oo ſecundunn ſeptuaginta interpret. vel 182 ſecundum He
braicam editionem, quo filium Noé ſucceſlorem reliquit, cadem tempora ſignauit. Sed eius, quan diximus, abſur¬ 2642 ro
ditatis tollendz cauſa putant Auguſtinus, & Hieronynus editionem ſeptuaginta interpretum emendandam He-
braicam, vt pro ss. legatur apud eos iz. vt & in Hebr.

1656

Noë à ſua natiuitate vſque ad annum atatis ſua sooo ſecundum vtramque editionem, quo genuir Iaphet, & Cham,
& Sem eadem tempora ſignauit; id eſt, abannis mundi ſuprà ſeriptis, vſque ad annos nundi adſcriptos. Sed veri¬ 4142 1556 a16
imile eſt laphet maiorem natu filiorum Noë lllo anno atatis Noë soo natum fuiſſe: Cham ver auno eueirer 12 1s e

Idem Noë à natiuitate primi filiorum (putà Iaphet) vſque ad natiuitatem vltimi filiorum: id eſt, Sem, per bien-

nium eadem tempora ſignauit, id eſt, vſque ad annum mP .... an rm.A4.. .. I....... 2144 1558 2158
Idex eo probatur, quod Sem binnio dem poſt diluui dicitur eſſe roo.anno.ergo natus eſt ouan ante diluuium.

Idem Noë à natiuitare filij ſui Sem per alios 9s. annos; id eſt, vſque ad diluuium cum filiis ſuis eadem tempora
lignauit, id eſt, vſque ad annum mundi

t.

4
i.

1656 2159

Diluuium, ſeu diluuio (ut ait Cenſorinus) Finis prima hominum atatis.

SECVNDA ETAS.

Certiſſima demonſtratio ſecundæ hominum ztatis, & temporis, quod fluxit à diluuio vſque ad natiuitatem
Abrah, ex cap. vndecimo Geneſcos, & tertio cap. Lucæ Euangelistæ.

OE, Sem, Cham, laphet iidem, qui fuerant primæ tatis terminatores, iidem ſecund principes, & inchoato-
res fuerunt. Nam à diluuio biennium ad hac tempora ſignauerunt, quo biennio poſt diluuium Sem genuit
Arphaxat ſucceſſorem, id eſt, vſque ad annum mundi 2244 165s

Arphaxat à natiuitate ſua vſque ad annum tatis ſua ny. vel ſecundum Heb. as eadem tempora ſignauit vſque
ad annum mundi z, quo genuit Cainam ſecundum y o. & Lucam Euangeliſtam, vel quo genuit Sala, ſecundum
Hebraicaedpi a2a11 ........0 -e 2379 1693

Cainam à natiuitate ſua vſque ad annum atatis ſue e ſecundum ſeptuaginta. (nam in Hebraica editione,0 Ore qu ee
ſ...I ... . a tomnora ſionanieo-. 2100 lo confodit hune
omittitur) quo anno genuit filium ſutceſſoren Sala, eadem tempora ſignauit. 2509 anex vonterpr.
Sala à natiuitate ſua vſque ad annum etatis ſux no ſecundum ſeptuaginta interpret vel; oſecundum Hebr quo
, genuit Heber t filium, & lucceſſoren, eaden tempora ſignauit, id eſt, vique ad ann. mundi 2639. 2639 2729 2509

Heber à natiuitate ſua vſque ad annum tatis ſux i;4 ſecundum ſeptuaginta, vel;4. ſecundum Hebr. quo ge-
nuit filium, & ſucceſſorem ſuum Phaleg, eadem tempora ſignauit, id eſt, vſque ad annum mundi. 77 2757 2.

Sidas &e vicont urtin aayylonican adiſieatan eſſe ie anmn aont he quo ahdj

ſic Iliuar at luo hoc Heber adificari eapran turrinm; ſed ex ſacris literis certo defniri non poreſt, quo anno
cxperit xdifieari.

nate nua vique ad annum atatis ſux ny vel ſecundum Hebr. 30. quo anno genuit Ragau filium
e ſucceſorem eaden tempora ſignanit, id eſt, vſque ad annum orbis. 2903 1787 2773

Refert ſeriptura huius Phaleg tempore diuiſam fuiſſe terram, nec annum addit. certum eſt hanc diuiſionem
1 . OI..L.. 24.. 4 O
 
Annotationen