Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Conſules.

Geſta.

l. Iuſtino iuniorev.c.
Conſ-in Oriente.

Eduntur Nouel.98. & ſeq. vſque ad Nouel. 107. Ildonaldus v1. Itali, Gottho
rumque rex ann.1.

l. Baſilio v.c. Conſ. ſolo
in oriente.

Eduntur Nouel. 107. 1o8. & ſeq. vſque ad Nou. 116. Ararieus Rogus vn1. Ita-
liæ tex regnat menſes ;cui ſuccedit Torilla Baduilla.

oſt Conſ Baſilij ve.

P. C. Baſil. anno 2.

Eduntur Nouellœ 116 & 117.

Editur Nou.I18vt ex eius textu intelligo. Totila vrbem Romam capit. Sigeb.

P.C Baſil. anno;.

a. ns

P.C. Baſilanno 4.P.C. Baſil. anno 5.

Narſes Totilam occidit, poſt quem extinctum Theias Oſtrogoth. regnun
reſuſcitare nititur.P.C. Baſil anno 6.

P.C. Baſil. anno 7.

u uaes?

PC Baſlannos.

12

Nouel. 137. Theias rex Oſtrogorthorum à Narſete perimitur. Sigob.

P.C. Baſihanno 9.

Theodeberto regi ſuccedit Theobaldus filius.

P. C. Baſil anno 1o.

14

Edictum de Vicarie Ponticz. Quinta Sy nodus vniuerſalis. Sig.

P.C. Baſilanno11.

a aad e

Hucuſque hiſtoria Iordanis epiſcopi peruenit.

PC. Baſil. ann.11.

P.C Baſilanno 13.

P.C Baſil.anno 14.

Nouel. 148.

Narſes Buccellinum & Amingum Duces Francorum perimit. Sig. & Marcell.

Poſt Conſulatum Baſilij
anno 15.

rr)

Lotharius rebellantes contra ſe Saxones, & eis auxiliantes Thuringos, & fi-
lium Chrannum, fratrem quoque Childebertum eidem Chrannoconiurantem
vincit. Sigeb. & Marcellin.

P.C.Baſilanno 16.

Poſt C. Baſilann. 17.

6

Nouel. 142. de luxuriantibus contra naturam. in edit. Scrim. Gregorius filius
Gordiani Senatoris Romæ adoleſcit, qui ſex monaſteriis in Sicilia fundatis &
ſeptimo Romæ in domo ſua, ex prætore vrbano factus monachus, claret poſteà
Papa Romanus.

¬

Poſt conſulatum Baſil
anno 1B.

P.C. Baſil. ann. 19.

P.C. Baſilann. 20.

Edictun luſtiniani de grpris libripendbus in Scrimgeriana editione Chil.
deberto Francorum Regi ſucceſſit frater eius Lotharius: atque ita duplex re-
gnum Francorum in vnam monarchiam coaluit:idem ſcribit Marcellinus, & ad-
dit Hildebertum ſepultum Pariſiis in Baſilica S. Vincentij à ſe conſtructa.

Poſt Conſ. Baſilij
ann 21.

Quidam Imperatorem extinguere conantur, quo nomine Beliſarius accuſatus
ab Imperatore abſolutus eſt. Sigebert.

P. C.Baſil.anno 22.

P.C. Baſilij ann.2;.

11

12

P.C.Baſil. ann. 24.

13

Lotharius Francorum rex Chrannum filium ſuum diu contra ſe rebellantem.
in Britanniamfugientem perſecutus, primum quidem Chombrum regem, vellvr
Sigebertus ait)ducem Britannum, qui Chrannum iuuabat, peremit: filium verô
Chrannum captum cum vxore, & filiabus viuum comburi iuſſit, igne in vilem
caſam qua cos incendi iuſſerat vinctos, immiſſo.

Iuſtinianus iam anteà mente captus moritur, cum ;o.annos, & octo menſes
regnaſſet. Niceph.lib. 17. c. 31. poſt quem imperium tenuit Iuſtinus iunior filius
ſororis Dn Iuſtiniani, qui nihil dignius Imperatore egit, niſi quod epiſcopos ob
cauſam fidei Iuſtiniani iuſſu exules, reſtituit. Niteph.ibi.e.33. Poſt hc cœptum
eſt numerari tempus per annos Chriſti, deficientibus Conſulibus in vet. prſer l
tim Roma.

.
 
Annotationen