Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
FAS
A P

Anno quarto Olympiadis ſexageſimæ ſeptimæ vterque Conſul Patricius fuit.

Anno ab
Fodus cum Pomis.

J al. Rufus.

publicola adeo hoc
ano pauper moritur,
ve ſumptu publico ſe-
peliatur. Euſob.
Bellum Latinum.
Jal. Appius.
Prima ſeceſſi plebis
in Sacrum montem
cœpit anno 2259. vt
ait Cicero pro Corno-
lis perduall, reo, an-
no t6 poſt reges exa-
dos: finita eſt autem
anne 26o. Tribunis
plebi conceſſis. Oroſ.
Latini anno 2o8. re-

billant. Euſeb.

Trecdti nobiles Fabis
familie à Veienti-

bus ceſi Euſeb. Oreſ.

Aal. M.

Pompilia virge Ve-
talus ob ſtupri viua
defoſſa. Euſeb. Oroſ-

ait id facti anno 275.

Sunia Veſtalis ob ſtu-
ſtrum viua defoſſa.
Euſib.

Decem Tribuni ple.
bis primi. Onufr.

Onufr.
*alL.
Trecẽteſimo ſecundo
anno ab vrbe cõdita,
Decemuiri creati cõ-
poſuerunt leges in de-
cẽ tabulis, & ſequẽti
anno duas alias tabu-
las addiderunt, atque
ita leges xij. tabu. ap-
pellata. Eas leges edi-
tas eſſe ann. vrbis
304 ſcribit Euſeb.
Secunda ſeceſſio ple-
bis in Auentini, pro-
pter ſcelus Appij De-
cemuiri.

TI CONSVLARES

RIMO VRBIS ROME CONSVLE,

ad vltimum Baſilium, & Iuſtiniani mortem.

vrb condita.
244L Iunius Brutus.

245 P. Valerius Puplieola 1r.
246 P.Valerius Puplicola r11.
247 5Sp.Largius Flauus.
248T. Valerius.
249 P. Valerius Puplieola rv.
250 P. Poſtumius Tubertus r1.
251 Opiter Virginius Tricoſtus.
2I Poſtuous Cominius Auruncus.
253 Ser. Sulpitius Camerinus.
254 T. Ebutius Helua.
255 L. Largius Flauus 11.
256 A. Sempronius Atratinus.
257 A.Poſtumius Alb. Regillenſis.
258 M. J Claudius Sabinus.
259 A. Virginius Calimontanus.

260 Poſtumus Cominius Auruneusrr.

26I T. Geganius J Macerinus.
262 M. Minurius Augurinusrt.
263 QSulpit. Camerinus Cornutue.
264 C. Iullus Tullus.
265 Sp. Nautius Rutilus.
266 C. Aquilius Tuſcus.
267 Proculus Virginius Tricoſtus.
26B QFabius Vibulanus.
269 R.Fabius Vibulanus.
270 M.Fabius Vibulanus.
271 QFabius Vibulanus n.
272 RFabius Vibulanus11.
273 M. Fabius Vibulanus 11.
274 R. Fabius VibulanusI11.
275 -Aimylius Mamereus1.
2 C. * Oratius Puluillus.
277 A. Virginius Rutilus.
278 C.Nautius Rutilus.
279 L. Furius Medullinus.
280 L. Aimylius Mamereus r11.
281 L.Pinarius Mamereinus.
282 App. Claudius Sabinus.
28, L. Valerius Poritusr.
284 T. Mumicius Priſeus.
285 T. Quinctius Capitolinus11.
286 T.Aimy lius Mamercinus 11.
287 QSeruilius Priſeustr.
288 TQuinctius Capitolinus r1r.
289 A. Poſtumius Regillenſis.
290 P. Seruilius Priſeus.
291 T.Lucretius Tricipitinus.
292 P. Volumnius Amintinus Gall.
293 P. Valerius Puplicola 11.
294 Qu. Fabius Vibulanus r11.
295 L. Minutius Augurinus.
296 C. Oratius Puluillus 11.
297 M. Valerius Maximus.
298 Tit. Romilius Vaticanus.
299 Sp. Tarpeius Câpitolinus.
3o0 P. Tergeminus Curiatius.
JOr T.* Menenius Lanatus.
302 App. Claudius Craſſinus.

DECEMVIR Conſulari poteſtate, ſine prouocatione, App. Claudius, T. Genutius, P Sextius.
Sp-Veturius, G. Iulius Iulus, A. Manlius, Ser. Sulpitius Camerinus, Sp Poſtumius Alb. P. Ora-

tius, * T.Romilius Vaticanus.

Ralen. Iuniis iniit: Lucius Tarquinius Collatinus mari-

hine mẽſis Iunius ab
eo dictus.

Hi duo vitio libra-
riorum apud Liuium

omiſſi ſunt.

Nono anno poſt Reges
exactos, DitatorT.
Largius, magiſter e¬
quitum Sp. Caſſius.
Euſe. Aly autem an-
no 12 factum aiunt.
Idem Dictator M.
Valerius Ditator
Tribuni Plebis.

L. Quinctius Cincin-
natus Dictator, & L.

tus Lucreti.
T. Lucretius Tricipitinns.
M. Horatius Puluillus t1.
T.Herminius Aquilinus.
P. Poſtumus Tubertus r1.
T.Lucretius Tricipitinus1r.
Agrippa Menenius Lanatus.
Sp Caſſius Viſcellinus.
T.Largius Flauus.
M. Tullius Longus.T
P.Vetuſius Geminus.
Q. Chlœlius Siculus.
M. Minucius Angurinus.5
T.Virginius Tricoſtus.
P. Seruilius Priſcus.
T.Veturius Geminus.
Sp. Caſſius Viſcellinus r1.
P.Minutius Augurinus.
A. Sempronius Atratinusrr.
Sp. Largius Flauus 11.
P. Pinnarius Mamercinus.
Sex. Furius Fuſus.
T. Ticimius Sabinus.
Sp. Caſſius Viſcellinus r11.*
Ser. Cornelius Maluginenſis.
L. Aimylius Mamereus.
L. Valerius Potitus Voluſus.
C. Iulius Iulus.
Sp.Furius Fuſus.
Cn. Manlius Cineinnatus. *
T. Virginius Tricoſtus Rutilus.
C. Serulius Structus Anala.
T. Menenius Lenatus.
Sp.Seruilius Structus.
P.Valerius Puplicola.
A. Manlius Vulſo.
Vopiſeus Iulius Iulus.
P. Furius Fuſus.
T. Quinctius Capitolinus.
T.Aimylius Mamereinus.
A. Virgilius Cælimontanus.
QSeruilius Priſeus.
Qabius Vibulanus.
Sp. Poſtumius Albus Regillenſis.
Qeabius Vibulanus 1i.
Sp. Furius Medullinus Fuſus.
L. butius Helua.
Sp. Veturius Craſſus.

Tarquitius Flaccus Ser. Sulprtins Camerinus.
magiſter equitum. Si¬ C. Claudius Sabinus.
go. ſed Euſeb. multô L.Cornelius Maluginenſis.
ante etiam colloca- C. Nautius Rurilus 1r.

uit.

QMinutius Augurinus.

Hi abdicarunt, vt de- Sp. Virginus Calimontanus.

ſignarentur, legi fe-
rendarum cauſa, De-
cemuiri conſulares,
qui per duos annos
prafuerunt reip.

C. Veturius Cicurinus.
A. Ætorius Fontinalis.
Sex. Quintilius Varus.
P.Sextius Capitolinus.
T. Genutius Augurinus.

Euſeb. manuſcriptus
Chro. Romanorum
Reges ſoptem impe-
rauerunt annis 2240.
ſiue, vt quibuſdã pla-
cet,2244 & pulſis Re-
gibus vix vſque ad
quintum decim la-
pidem Romani impe-
rium tnebant. Anne
autẽ ab vrbe condita
244 primos Rome cõ-
ſules creates probat
Sionius ex Capitoli-
n tabulis, Meſſalla,
Oroſio, Rufo, Eutropie,
Iornande, Solino.
* al. Rufus frater Sp.
Luerti, de quo ſupra,
J Meminit Cicero in
Bruto, & ait eum an-
no to. poſt Reges exa-
cos fuiſſe conſulem.
Cenſa ſunt tzomil-
lia homini. Eu man.
* Peſtientia & fa-
mes. Oroſ.
* Lex Agraria pri-
ma Onuf.

* Onufr. Vulſonem

vocat.

Trecenti Fabij caſi.
Onufr.

Onufr.

* Pro Oratiuus. Onuf.

303 App. Claudius I1. L. Minutius Auguriuus, M. Cornelius Maluginenfis, M.Sergius, QFabius edit Curiatius.

Vibulanus, QPatilius, T. Antoninus Merenda, Caſo Duillius, Sp. Opius Cornicen. 11.

M. Rabuleius ri abdicarunt.

DVODECIM TABVLARVM

LEGES.

304 Idem, vt tamen iam à Claudio proximus ſit Quintus Fabius Vibulanus, vt teſtatur anti¬ Abdieãtur autem ob

quum alendarium.

DecuMviRi abdicantur. Rurſus ad conſules recedit reſpu. nondum finito anno, elect ique

M. Horatius Barbatus.
305 Lat. Herminius Exquilinus.
3o6 M. Geganius Macerinus.
307 Agrippa Furius Fuſus.
3o8 M.Genutius Augurinus.

L. Valerius Potitus.

libidiné Appij Clau-
dij, qui Virgini filiam
voluit per vim abdu-

T. Virginius Calimõtanus Tricoſtus. cere. Euſeb.

Claud. j Iulius Iulus.
T.Quinctius Capitolinus rv.
C. Curtius Medullinus Fuſus.

Iterun

Tal. Caius.
 
Annotationen