Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Iuſtinianus.

s. A , R EE s u &
Pa seé a Aiéeld

g.a?

t i & &ss teM E EEt AA;

CHRONOLOGIA ANNORVM, ETCONSVLVM, AC
indictionum Imperij Iuſtiniani: in qua continetur, quas, quibus annis, leges, &

quos iuris libros promulgarit, aut compoſuerit: Antonio Contio,
iuris in Metropoli Biturigum doctore, auctore.

ni Anni
chri¬ Imp.
ſti. Iuſti.

527
Sige-
bert.
Chro-
nic.

28Hoe anno edita
l.17. C. de epiſc.

Conſules.

Indi-
ctio-
nu.

Geſta.

pemsſa

Mauortio vc ſolo in
Oecidente.

Indictione quinta moritur Iuſtinus Imperator menſe Auguſto, cûm iam
ante quartum menſem, i. Ralendis April. luſtinianus declaratus eſſet Augu-
ſtus ab eodem Iuſtino patre adoptiuo & auunculo. Hec ex Marcellino Nice-
phoro li.Eccl. hi.17.c. 7. & notitia quadam manuſcripta, & Nouella Vir vt pra-
ponatur nomen Imperatoris documentis excerpſi. Extremo hoc annoterremotu
concuſſam ciuitatem Antiochenam reparat Iuſtinianus, & Theopolim, vocat
propter hanc inſcriptionem, CHRISTVS NOBISCVM STARE, qua in ſingula-
rum dium eiuſdem ciuitatis valuis affixa, ſedatus eſt terremotus. Niceph.lib.

17.cap.3.

Iuſtiniano A.
& ſolo.

Hoc anno Iuſtinianus cœpit componendo & emendando Iuri operan dare,
& priorem ſuum codicem fieri mandauit l. de nouo Cod fac. Idib. Febr.

aud. & aliæ mul-
tæ.
Hoc anno lata
eſt l vlt.CC de leg.
& ali multæ.

529

530

Decio ve.ſolo in
Occidente.

Editur prior Codex Idib. April. l. 1. C. de Iuſtinia. Cod. confirm. vbi nominatur
ſeptima indictio.

Lampadio, & Oreſte vv.
ce. in Occidente.

Menſe Decembri mandat Iuſtinianus Digeſta componi. Hoc anno edita eſt
l. 18. & 19. de epiſc aud. l.I1. C. de haret. & ali numeroſ.

531

Poſt conſulatum Lam-
pad. & Oreſt.

Hoc anno l. vlt. Cod de epiſc.audientia l. pen. C. de haret.

Digeſta componuntur. & alia numeroſæ.

532

533

Poſt cõſulatú Lãpadij &
Oreſtis anno ſecundo.

10

Hoc anno lata eſt l vlt C de haretl vlt C de repud. he-

Digeſta componuntur. Ialt Cad leg. Iul. de udult. & aliæ mult.

Iuſtiniano A.II1.
ſolo.

11

Menſe Nouembri eduntur Inſtitutiones & ſequenti menſe Decembri eduntur
Digeſta. Hoc anno Marcellinus computat Indictionem vndecimam nec con-
traria eſt l tanta. C. de vet iure enucleando. quæ numerat duodecimam: illa enim
ſcripta eſt menſe Decem. quo iam duodecima indictio currebat, quæ cperat ab
8. Ralend. Octob.

Mortuo Athala-
rico Theodatus
cum Almaſiuda
Italiæ, & Oſtro-
gottis imperare

r-aare 534
cœpit. Sigebert.

Iuſtinianus Arrr. & De-
cio Theodoro Paulino
v. c. Coss. hic Paulinus
fuit vltimus conſulum
vereris Romæ nam poſt
hune nulli creati ſunt
obſtante ſcilicet bello
Gotthico.

12

Editur nouus Codex Iuſtiniani menſe Nouembri, priore abrogato l. 1. Cod de
emend. Cod. Iuſt. & ſecunda eius editio hoc anno compoſita eſt, l. vlt. Cod. de
iureiu. propter calumniam, & l. vnica. Cod. de cadu. tol.& l. vltim. Cod: de legit. he-
red. &c.Bellum Gotthi-
cum, Italicum.
Hoc anno Ita-
liã fames vrget,
Sigebert. Eius
meminit Iuſtin.
in edictis de for-
mula artificum.

535

In t tomo Conciliorum
epiſ.Siluerij Pap. ſie ſub-
ſcripta eſt luſtinianov.
& Biliſa. v. c. Coss. Biliſ.
V. c. Coſ. & ſolo in O¬

rient.

13

Hoc anno variæ nouellæ leges à Iuſtiniano ſunt edit: & ſtatim Ral. Septẽb.
emiſſa eſt Nouellar. de here. & Falcid deinde Martio menſe Nouella 1. & 2. &
ſequentibus diebus, & menſib. Nouel.3. 4. 5. 6.7. 8.910. & ſequent. vſque ad 17..

Epiphanius epiſcopus regi vrbis Conſtantinopol. moritur, cuins epiſcopatum
contra canones Anthemius, Trapezontina Eccleſia relicta, inuadit. Ammian.

136

Poſt conſulatum Bili-
ſarij v.

14

Hoc anno editæ ſunt Nouell. 17. 18. 19. 20. & ſequentes vſque ad Nouel. 38.
Vitiges v. Italiæ rex regnat ann. IV.

537 11

538 12

Poſt conſulatum Biliſ.v.
c. anno ſecundo.

15

ſarius Romam expulſis Gotthis, in Iuſtiniani ditionem reducit menſe Decemb.

Hoc anno edit ſunt Nouellæ 38. 39. & ſeq. vſque ad 64. Eodem anno Beli-

ſine cæde, artificio Syluerij Papæ. Procop. Niceph.

Ioanne v-c. Conſ.

1

Eduntur Nouellæ 64. & ſeqvſque ad Nouel.78.

539 13

Appio ve. ſolo. in Nou.

2

ſeribitur Arione Conſ.

& de contractu

argentariorum.

Eduntur Nouelle 78.79 & vſque ad Nou. 98.
 
Annotationen