Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 13.2018

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.49247#0009

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI / CONTENTS

9 Od redakcji
10 From the Editors

ARTYKUŁY / ARTICLES
EMANUEL PETAC
13 About the Sarmizegetusa Hoard from 1998 and the Possible Chronology
of Burebista’s Campaign to the Black Sea Border
O skarbie z Sarmizegetusy z 1998 roku i przypuszczalnej chronologii kampanii
Burebisty ku wybrzeżom Morza Czarnego
HELLE W. HORSN^ES, MALENE REFSHAUGE BECK
37 A Hoard of Republican Denarii from Skellerup, Denmark - A Preliminary Report
Skarb denarów republikańskich ze Skellerup, Dania — uwagi wstępne
JAROSŁAW BODZEK, RENATA MADYDA-LEGUTKO
53 Coins of the Rulers of Cimmerian Bosporus Found in Poland
Znaleziska monet władców Bosporu Kimeryjskiego na ziemiach polskich
EVGENI I. PAUNOV
93 The Start of the Coinage of Philippopolis under Domitian
Początki mennictwa Philippopolis za panowania Domicjana
SZYMON JELLONEK
101 Roman Foundation Myths on Colonial Coinage
Rzymskie mity założycielskie na monetach kolonialnych
ARKADIUSZ DYMOWSKI
127 Pseudo-Ancient Pseudo-Coins from Gdańsk. Remarks in the Margins of the
Catalog of Finds of Ancient Coins in Medieval and Modern Contexts in Poland
Pseudoantyczne obiekty monetopodobne z Gdańska. Uwagi na marginesie
katalogu znalezisk monet antycznych z kontekstów średniowiecznych
i nowożytnych z terenu Polski
BEATA MIAZGA, BORYS PASZKIEWICZ
137 The Metal Content of Selected Polish and Brandenburg Coins from
the 14th and 15th Centuries
Metal wybranych monet polskich i brandenburskich z XIV-XV wieku
HEINZ WINTER
171 Zu den Medaillen des Benvenuto Cellini - Der Bestand des Kunsthistorischen
Museums Wien
The Medals of the Benvenuto Cellini in the Collection o f the Kunsthistorisches
Museum in Vienna
Medale Benvenuto Celliniego z kolekcji Kunsthistorisches Museum w Wiedniu
 
Annotationen