Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 13.2018

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.49247#0365

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom XIII

Kraków 2018

NOTAE NUMISMATICAE
ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

HENRYK WOŹNIAKOWSKI
Kraków
Izabella Godlewska de Aranda
(18 grudnia 1931 - 12 czerwca 2018)


12 czerwca 2018 r. zmarła w Madrycie w wieku 87 lat Izabella Godlewska de
Aranda, polska artystka, od 1940 r. przebywająca na emigracji - najpierw w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie studiowała architekturę, później, po ślubie z hiszpańskim dyploma-
tą Eduardo Aranda y Carranza, w Hiszpanii. Izabella wzrastała w Polsce i na emigracji
w patriotycznej atmosferze - jej ojciec Józef Godlewski był od 1917 r. jednym z orga-
nizatorów wojska polskiego, później działaczem ziemiańskim i politykiem obozu
piłsudczykowskiego, senatorem V kadencji. Matka Fabianna z Hutten-Czapskich
była zaś córką Karola, prezydenta i dobrodzieja Mińska, oraz wnuczką Emeryka,
słynnego kolekcjonera, numizmatyka, darczyńcy, założyciela Muzeum Czapskich
w Krakowie. Te rodzinne tradycje sprawiły, że gdy tylko stało się to możliwe, Iza-
bella nawiązała z krajem kontakt, który z czasem zacieśniał się i umacniał. Między
innymi, jako przedstawicielka spadkobierców, podjęła wysiłki w celu reaktywo-
wania Fundacji Smoguleckiej, założonej w latach trzydziestych przez Bogdana
Hutten-Czapskiego z pomorskiej gałęzi rodziny, który przeznaczył swój majątek na
rzecz Uniwersytetu i Politechniki w Warszawie. W Muzeum Czapskich w Krakowie
zdeponowała część kolekcji swego wuja Emeryka Czapskiego jr., zgromadzonej
przezeń w Rzymie, a także część własnych prac. Wystawiała w Polsce swoje dzieła
malarskie i rzeźbiarskie - w 2005 r. w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu, rok
później w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 2011 r. jej inspiracje i kontakty
ułatwiły wymianę wystawienniczą pomiędzy Muzeum Narodowym w Krakowie
a hiszpańskim Patrimonio Nacional sprawującym pieczę nad zbiorami królewskimi,
której owocem była ekspozycja zatytułowana „Polska. Złote czasy Rzeczpospoli-
tej” w Pałacu Królewskim w Madrycie, zaś w krakowskim Muzeum Narodowym
pamiętna wystawa „Skarby Korony Hiszpańskiej”.

361
 
Annotationen