Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 13.2018

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.49247#0229

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom XIII

Kraków 2018

NOTAE NUMISMAT1CAE
■NUB

TOMASZ WAGNER
Jagiellonian University
BARBARA ZAJĄC
Jagiellonian University
New Roman Coin Finds from the Region of
Częstochowa1
ABSTRACT: Two Roman coins were discovered in 2016 - one in Lelów and
one in Borowa - during archaeological research on Przeworsk culture settlements
in these villages. Both villages are located in the region of Częstochowa, Silesian
Voivodeship: Lelów, in the Upper Pilica Basin, and Borowa, in the Liswarta Basin.
Other stray finds of Roman coins, obtained via activity by treasure hunters, have been
registered in this region. Roman coin finds from this area are small in comparison
to other parts of Lesser Poland.
KEYWORDS: coin finds, Roman coins, Częstochowa, Liswarta Basin, Upper
Pilica Basin, Przeworsk culture
ABSTRAKT: Nowe znaleziska monet rzymskich z okolic Częstochowy
W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach związanych
z osadnictwem kultury przeworskiej w Lelowie oiftg Borowej w 2016 roku pozyskano
dwie monety rzymskie. Obie miejscowości położone są w pobliżu Częstochowy,
w województwie śląskim, w dorzeczu Liswarty oraz górnej Pilicy. Pozyskano
również infomiacje dotyczące nowych pojedynczych znalezisk monet rzymskich
rejestrowanych w tychże okolicach, odkrytych w trakcie poszukiwań amatorskich.

1 The present study has been prepared as part of the project titled “Finds of the Roman Coins from the
territory of Poland and lands historically connected with Poland”, funded with resources from the Ministry of
Science and Higher Education’s National Programme for the Development of the Humanities, grant no. 0047/
NPRH2/H11/81/2012.

225
 
Annotationen