Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Małgorzata Kitowska, Stanisław Lack — "pierwszy hierofant Wyspiańskiego" . 5

Stanisław Lack — "The First Hierophant of Wyspiański" (Sum.) . 22

Agnieszka Dombrowska, Martwa natura Ślewińskiego, Boznańskiej i Wyczółkowskiego w

opinii krytyki.25

Zbigniew Stefaniak, Jan Bołoz Antoniewicz i nowa sztuka. 45

Piotr Rudziński, O krytyce Mieczysława Wallisa. 65

On Mieczysław Wallis's Criticism (Sum.) . 74

Anna Parol, Problemy polskiej sztuki religijnej w dwudziestoleciu międzywojennym w opinii

krytyki. 77

Marek B e y 1 i n, Pytania o socrealizm. 97
 
Annotationen