Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
MARTWA NATURA W OPINII KRYTYKI

31

Wilhelminy z 1888 r.: "Często wydaje mi się, że noc od dnia jest w barwy bogat-
sza, w fiolety, w błękity i w najbardziej intensywne zielenie"34.

Antoni Potocki nie podpowiada, że chodzi tutaj o kolory "zmierzchów",
czynią to: Miriam Przesmycki i Max Wołoszyn. Miriam porównując martwe
natury i pejzaże morskie Ślewińskiego, wskazuje na tę samą "napiętą ciszę"
wywołaną symboliką koloru.

Na Pańskich morzach zalega głęboka cisza, której nie jest w stanie zmącić ani blask kolo-
rów, ani rytmiczne uderzenia ostatnich fal biegnących ku przybrzeżnym piaskom. Tylko niewi-
dzialny dreszcz tajemniczej otchłani, tylko różowy' uśmiech wieczornego obłoku przebiega
czasami po tych wielkich, nieruchomych przestrzeniach [...] W martwych naturach w przeci-
wieństwie do wścieklej brutalności Cézanne’a, któremu jednak nie ustępuje Pan pod względem
siły koloru - wysiłek pański zdaje się zmierzać w kierunku oddania spokoju i napiętej ciszy
przedmiotów, niż rozkosznej soczystości jabłek i matowych błysków porcelany35.

[1898]

Martwe natury Ślewińskiego na tyle
formą pisą—

Wołoszyn =- -W

” CO

odpowiedi iz-jt

d = JZ

|_2 O

Wyraźr =-

kształtów =r^- w cytovjE-
1907 r.39 <|-£
wodzić naE.

34

s. 15.

35 Teh -
"[-•] -

z wiersza K.

O

_r >

o

o

r od

Arty1=_

37 Cvt.~ «

38 Wła -

39 Tek»

O

I O

= E

'zbliżają się" do poezji, że najwłaściwszą
Miriam oraz (cytowany poniżej)
rach" Ślewińskiego znaleźli świat
łaszy"36.

'roślina, bretoński garnuszek, pożółkły tom
kami? A w martwych naturach każdy z tych
emniczym i muzykalnym, przejmującym jak
:mu każda rzecz, której się tknie, dźwięczy
ciemnych i świetlistych, gęstych i głębokich,
przysłania właściwego światła rzeczy, a noc
bione tony to ciemny fiolet i ciemny błękit,

[1904]

Iwińskiego widać w obwiedzeniu
Czyżewski38, rolę linii podkreślał
i Potocki oraz Jan Kasprowicz w
Ślewińskiego również może przy-
’ u tego ostatniego kolor ma za

12. Grabska, H. Morawska. Warszawa 1977

ętna, zadumana mara —" (cytat zapożyczony

kowska, jw. s. 30).

rze szkoły Pont-Aven. Warszawa 1969 s. 132.
 
Annotationen