Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 55.2007

Page: c
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhhsz2007/0307
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

ARCHITEKTURA
Lechosław Lameński, Tadeusz Stryjeński i konkurs na projekt schro-
niska dla osieroconych i zaniedbanych chłopców z Fundacji im. ks. Alek-
sandra Lubomirskiego w Krakowie w 1887 roku. Przyczynek do działal-
ności konkursowej architekta .
Tadeusz Stryjeński and the Contest for the Design of a Shelter for
the Neglected Boys from the Prince Aleksander Lubomirski Foundation
in Kraków in 1887. A Monograph on the Contest Activity of the Archi-
tect (Sum.). 26
Agnieszka Wysocka, Bydgoskie kamienice z okresu międzywojennego 33
The Inter-war Tenements in Bydgoszcz (Sum.). 42
Barbara Litwin, Rozwój przestrzenny miasta Chełma w okresie między-
wojennym - historia powstania „Nowego Miasta”. 51
The Spatial Development of Chełm in the Inter-war Period - the History
of the Establishment of „New Town” (Sum.). 76
Jadwiga Jaźwierska, Z dziejów przebudowy gmachu Biblioteki Uni-
wersyteckiej KUL . 91
On the History of the Reconstruction of the Building of KUL Libra-
ry (Sum.). 106
MALARSTWO
Agnieszka Kuczyńska, Historia kurtyny teatralnej . 121
The History of the Theatrical Curtain (Sum.). 142
Jacek Jaźwierski, Włoskie Rozkosze wyobraźni Josepha Addisona 151
The Italian Pleasures of Imagination by Joseph Addison (Sum.) . . . 166
Edyta Chlebowska, Cypriana Norwida Christiani ad leones - w stronę
ikonograficznych i semantycznych poszukiwań. 167
Cyprian Norwid’s Christiani ad leones - Towards Iconographic and Se-
mantic Quests (Sum.) . 182
Dorota N iedziałkowska, Twarze dandysa? Autoportrety Stanisława
Ignacego Witkiewicza. 183
Faces of a Dandy? Stanisław WitkacyLs Self-Portraits (Sum.) . 209
loading ...