Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 55.2007

Page: 51
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhhsz2007/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LV, zeszyt 4 - 2007

BARBARA LITWIN

ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA CHEŁMA
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM -
HISTORIA POWSTANIA „NOWEGO MIASTA”

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. została
utworzona Dyrekcja Kolei Państwowych w Radomiu, której granice sięgały
od Strzemieszyc poprzez Kielce, Dęblin do Lublina. Chełm wraz z innymi
liniami kolejowymi, położonymi na wschód od Lublina, znalazł się pod
zarządem Polskiego Kolejnictwa Wojskowego. Do 1921 r. Dyrekcja Radom-
ska rozrosła się, sięgając wschodniej granicy Rzeczypospolitej, obejmując
także Chełm i wschodnią część Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej. Linia z Cheł-
ma do Brześcia znalazła się pod zarządem Dyrekcji Wileńskiej* 1.
Na początku lat dwudziestych Chełm zatrudniający ok. 1000 pracowni-
ków, należał do stacji średniej wielkości2. Funkcjonowała tu parowozownia
II klasy, w której np. w 1925 r. pracowało ok. 430. kolejarzy3. Do zadań
chełmskiej parowozowni należała obsługa trasy dalekobieżnej pasażerskiej
z Chełma przez Rejowiec, Rawę Ruską do Lwowa (1935 r.). Biegnącą nato-
miast przez Chełm trasę Kolei Nadwiślańskiej Lublin-Kowel obejmowały
parowozownie I klasy w Kowlu i Lublinie4. Stacja Chełm posiadała także
warsztaty naprawy wagonów towarowych, gdzie rocznie remontowano ich

Mgr BARBARA Litwin - nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi
Młodowskiej w Chełmie; e-mail: barmaria@o2.pl
1 P. Ł o s o w s k i, Zerwane pęta, Warszawa 1986, s. 78.
2 „Zwierciadło” 1924, nr 13.
3 Nowe projekty i plany komunikacji P.K.P, tamże, 1925, nr 20, s. 2.
4 A. A d 1 e r, Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. I, Warszawa 1995, s. 39-40.
loading ...