Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 55.2007

Page: 245
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhhsz2007/0247
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LV, zeszyt 4 - 2007

ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR

KILKA UWAG O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI MALARSKIEJ
BOHDANA KELLES-KRAUZEGO*

Środowisko artystyczne, ujęte w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane
ramy organizacyjne, ukształtowało się w Lublinie w pierwszych dwóch dzie-
sięcioleciach XX wieku* 1. Tworzyli je artyści urodzeni nie tylko w Lublinie
i na Lubelszczyźnie. W mieście nad Bystrzycą zaczęli osiedlać się malarze
wykształceni w uczelniach artystycznych Warszawy, Krakowa i akademiach
europejskich (Petersburg, Monachium, Paryż). Tytułowy bohater niniejszego
tekstu także należy do tego nie nazbyt licznego grona artystów okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego, który większą część swojego życia związał
z Lublinem. Nazwisko Bohdana Kelles-Krauzego, z wykształcenia i zawodu
architekta, z zamiłowania zaś, już od wczesnych lat młodzieńczych, malarza,
dzisiaj jest niesłusznie zapomniane nawet w Lublinie, i w zasadzie nie istnie-
je w powszechnej świadomości mieszkańców, znane jedynie wąskiej grupie
specjalistów.

Mgr ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR - asystent Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej, Insty-
tut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin; e-mail: elamazur@kul.lublin.pl
Autorka niniejszego artykułu aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą
życiu i twórczości malarskiej i architektonicznej Bohdana Kelles-Krauzego, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Lechosława Lameńskiego, w ramach seminarium z historii sztuki nowoczesnej.
1 Obszernie na temat życia artystycznego Lublina tego okresu pisał Ireneusz J. Kamiński
(Życie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000); tenże. Kształtowanie się środowis-
ka plastycznego w Lublinie w latach 1918-1939, [w:] Między wschodem a zachodem. Część III:
Kultura artystyczna, pod red. T. Chrzanowskiego, Lublin 1992, s. 453-467; tenże, Lubelskie
życie artystyczne podczas Wielkiego Kryzysu odświętne i codzienne, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia” 2004, t. II, s. 9-47.
loading ...