Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 2.1996

Page: 3
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1996/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Spis treści

Jan K. Ostrowski

Słowo wstępne . 5

Skróty zastosowane w książce . 7

Małgorzata Smorąg Różycka

Ruś Halicko-Włodzimierska i Litwa w XIII wieku. Związki polityczne

i artystyczne . 9

Mirosław P. Kruk

Stan badań nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym XV—XVI

wieku . 29

Jerzy Paszenda

Stan badań nad architekturą jezuicką na ziemiach wschodnich Rzeczy-
pospolitej . 57

Maria Brykowska

Kościół Jezuitów w Łucku i architektura zakonu Jezuitów na Wołyniu

i Podolu w 1. połowie w. XVII . 65

Jerzy Kowalczyk

Kościoły późnobarokowe w diecezji kamienieckiej . 85

Tadeusz Bernatowicz

Kościół i klasztor Benedyktynek w Nieświeżu . 127

Piotr S. Szlezynger

Świątynie Połonnego . 147

Jacek Chrząszczewski

Kościół ormiański w Stanisławowie . 167

Katarzyna Brzezina

Materiały do dziejów artystycznych kościoła Trynitarzy p.w. Trójcy

Przenajświętszej we Lwowie . 193

Andrzej Betlej

Kościół parafialny w Kąkolnikach . 213

Piotr Krasny

Cerkwie neogotyckie — ostatni etap okcydentalizacji budownictwa

ruskiego . 231

Tadeusz S. Jaroszewski

Trylesin — romantyczna rezydencja Sołtanów na Mohylewszczyźnie .. 253

Jacek Purchla

Wpływy wiedeńskie na architekturę Lwowa 1772—1918 . 263
loading ...