Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 2.1996

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22259#0341

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jakub Sito

Instytut Sztuki PAN,

Warszawa

Andrzej Betlej

Instytut Historii Sztuki UJ

Kraków

U ŹRÓDEŁ TWÓRCZOŚCI SEBASTIANA FESINGERA

Dotychczasowe poglądy na twórczość Sebastiana Fesingera są bardzo
rozbieżne. Wystarczy powiedzieć, że Adam Bochnak uważał go za najwybit-
niejszego przedstawiciela lwowskiej rzeźby w. XVIII1, a Zbigniew Hornung —
za artystę drugorzędnego2. W ciągu ostatnich lat ujawniono kilka nie znanych
dotąd dzieł Fesingera oraz nieco nowych informacji źródłowych. Materiał ten,
wraz z krytyczną oceną stanu badań, zachęca do podjęcia próby nowej
charakterystyki postaci artysty, uchwycenia jego roli w lwowskim środowisku
rzeźbiarskim oraz europejskiej genezy jego sztuki.

Sebastian Fesinger jest jednym z nielicznych rzeźbiarzy lwowskich,
których dokonania, a zwłaszcza okoliczności życia, dają się prześledzić na
podstawie stosunkowo dobrze zachowanych źródeł. Fesinger był najwyraźniej
osobą publicznego zaufania w lwowskim środowisku artystyczno-rzemieśl-
niczym. Badania źródłowe ujawniły dotąd ponad dwadzieścia przypadków,
kiedy wystąpił on w charakterze świadka i ojca chrzestnego w środowisku3,
a kilkunastokrotnie jego osoba pojawia się w aktach miejskich4. W r. 1764,
wraz z innymi rzeźbiarzami, uzyskał przywilej noszenia szabli5. Daty ramowe,
pomiędzy którymi artysta jest uchwytny, to rok 1741, umieszczony w inskryp-
cji na alabastrowej plakiecie z ołtarzyka w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie6, oraz r. 1769, kiedy to Fesinger po raz ostatni pojawia się
w źródłach i zapewne wkrótce potem umiera7. Wspomniane tu sygnowane
retabulum ma kapitalne znaczenie dla odtworzenia biografii mistrza, bowiem
inskrypcja: „Fecit Leopoli: in Polonia 1741” sugeruje, że artysta był obco-
krajowcem, niedługo wcześniej osiadłym w Polsce8. W źródłach pisanych
Fesinger występuje od r. 17429. Pod koniec życia był on człowiekiem
zamożnym, udzielającym licznych, często wysokich, pożyczek pieniężnych —
 
Annotationen