Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 2.1996

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22259#0473

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Stan badań nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym XV—XVI wieku_43

PRZYPISY

1 Wiele publikacji udostępnili mi W. Ałeksandrowycz, J. Giemza, W. Deluga,
Z. Szanter i M. I. Sabados, którym składam podziękowania. Dziękuję także prof.
A. Różyckiej-Bryzek i mgr H. Małkiewiczównie za uwagi przy opracowaniu tekstu.
Bibliografia wykorzystanych prac zamieszczona została na końcu pracy.

2 Według M. Tretera (1918) miało ono być założone w 1908 r., a otwarte dla
publiczności w 1913. I. Swjencićki (1931) wspomniał o założeniu muzeum w 1905 r.
i jego przemianowaniu w 1909. Datę założenia w 1905 r. potwierdził L. Wołoszyn
(idem, Murpono/iur Andpeu UlenruąbKuu hko MeąenaT Oackcu HoeaKiecbKoeo i uoso
uikoau, „3HTIII” 227, 1994, s. 211), natomiast jako datę jego przemianowania podał
roku 1911. Według A. Kunysza (1987) Muzeum Narodowe Ukraińskie utworzono
w 1902 roku, natomiast udostępniono do zwiedzania w 1913 roku.

3 „JIHM” 1936 [1937], s. 13, informuje np. o zakupie czterech ikon

z XVI w., =— y przywożono do muzeum również

Hfcica 1994.

też wielu zakupów na terenie Rosji

-rkwi w Lutowiskach i wsi Wołcze
hiwum Państwowe w Przemyślu,
5604; listy z 1927 r., s. 236—279.
)ycie się trzech obrazów na korzyść
owtórzono, iż niedozwolone jest
skazano, że istnieje muzeum przy

Archiwum

i ks. I. Sz; -

liało od 1892 r. (otwarcie dla

r. staraniem ks. M. Petruszewicza

podobnie jiE_ "J—

około r. l‘E N ~r
9 ME~ O

Akademii, ]E-^
podobnie jiE_

około r. l‘= .

O

lii Teologicznej (1931) był rektor
stał M. Drahan. Zbiory Akademii,
ostały ostatecznie „rozformowane”

TowarzystvE-

działalnościE co

ukazywały -
h. 1, s. 17:e

ukazywały -

h. 1, s. 17:= 0)

ść z końcem września 1931 r. przy
Fyłypczak. Informacje na temat
V. Gurkewycz, i samego muzeum
— zob. „JliTonac EoiłidBiimHH»,

-3.

muzeum założono w r. 1930.
swojej obecności na jego otwarciu

w 1907 r. \Ęp O

tał również skansen — ibidem, s. 7.

:ano po raz pierwszy na wystawie

nowym budynku — Galerii im.
 
Annotationen