Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 53
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przedstawienia dzieciństwa Meszików w kodeksach. ..

53

Zaraz po urodzeniu dziecko było witane przez najbliższą osobę, czyli po-
łożną, następującymi słowami:
„Seáis muy bien llegado, hijo mío muy amado.” Y si era hembra, decía,
„Señora mía muy amada, seáis muy bien llegada. Trabajo has tenido. Ha
os enviado acá vuestro padre humanísimo, que está en todo lugar, cria-
dor y hacedor. Habéis venido a este mundo donde nuestros parientes vi-
ven en trabajos y en fatigas, donde hay calor destemplado y fríos y ai-
res, donde no hay placer, ni contento, que es lugar de trabajos y fatigas
y necesidades...20
[„Bądź powitany mój najdroższy synu.” A jeśli rodziła się dziewczyn-
ka, mówiła, „Moja najdroższa Pani, bądź powitana. Ciężką miałaś pracę.
Przysłał Cię tu twój najlepszy ojciec, który jest wszędzie, stwórca i twór-
ca. Przyszłaś na ten świat, gdzie Twoi krewni żyją pośród pracy i trudów,
gdzie panuje okropny upał i mrozy, i wiatry, gdzie nie ma przyjemności
ni zadowolenia, w miejsce pracy, trudów i potrzeb...]
Co istotne, słowami tymi przeznaczano dzieci do pracy, to jest włączano
je od razu w czynności dnia codziennego. Z drugiej strony, kiedy przychodził
na świat syn jakiegoś arystokraty lub kupca, jego krewni, dowiedziawszy się
o tym, przychodzili odwiedzić dziecko zwracając się do niego tymi słowami:
¡Oh nieto mío y señor mío, persona de gran valor y de gran precio, y de
gran estima! ¡Oh, piedra preciosa! ¡Oh esmeralda! ¡Oh zafiro! ¡Oh, plu-
maxe rico, cabello y uña de alta generación! Seáis muy bien venido. Se-
áis bien llegado21.
[O wnuku mój i panie, mężu bardzo ważny i cenny, i wielce szanowa-
ny! O cenny klejnocie! O szmaragdzie! O szafirze! O cudny pióropuszu,
potomku22 wysokiego rodu! Bądź nam powitany! Bądź nam powitany!].
Witano go tymi słowami, porównując do rzeczy będących w oczach spo-
łeczeństwa najpiękniejszymi i najcenniejszymi, zaznaczając tym samym jak
wielką wagę przywiązywano do tej grupy społeczeństwa. W Códice Mendoci-
no opisane zostały niektóre ceremonie związane z przyjściem dziecka na świat.
Na stronie 58 czytamy, że zaraz po urodzeniu dziecko kładziono do kołyski,
a po czterech dniach, w trakcie których utrzymywano palący się ogień mający

20 Sahagún 2000: t. 2, Libro VI, Cap. XXX, 616.
21 Sahagún 2000: t. 2, Libro VI, Cap. XXXIV, 628.
22 „Cabello y uña” to dosłownie „włosy i paznokieć”. Jest to jednak wyrażenie metaforycz-
ne, zwane difrasismo, polegające na połączeniu dwóch słów, które razem dają znaczenie odmien-
ne od sensu każdego z nich. W tym wypadku słowa te oznaczają potomka. Więcej na ten temat:
Montes de Oca 2000 [przyp. tłum.].
loading ...