Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 109
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0113
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Badania etnograficzne Borysa Malkina. ..

109

Borys Malkin dla celów poglądowych i edukacyjnych gromadził również
przedmioty będące w „fazie produkcji”, mniej lub bardziej zaawansowanej,
dające sposobność przeprowadzenia szczegółowej analizy techniki wykonania
danego obiektu. W muzealnych zasobach odnajdujemy tego przykłady w po-
staci niedokończonej siatki transportowej84, sita do przecierania manioku85 czy
półproduktu do wykonania dmuchawki86 i strzałek87.
Ponad siedmiotygodniowy okres swych badań prowadzonych u Indian
Kofán w osadzie Santa Rosa de Sucumbios, rozłożonych na dwie wyprawy
zrealizowane w 1970 i 1971 r., Borys Malkin ocenił bardzo wysoko, zaliczając
tę grupę etniczną do grona najobszerniej udokumentowanych przez siebie ze
wszystkich dotychczasowych plemion indiańskich88.
Badacz pozostawił ogromny materiał fotograficzny, filmowy oraz etno-
graficzny dotyczący życia codziennego i obrzędów Indian Kofán, dzięki które-
mu zdołał zachować świat indiański zagrożony już w tamtym czasie naporem
ekspansywnej cywilizacji.
Jest to tylko kwestia czasu, kiedy znikną ostatni Indianie. Jesteśmy na
pewno ostatnim pokoleniem, któremu dane jest oglądać Indian, jako zor-
ganizowaną społeczność na pewnym szczeblu kultury
- pisał Borys Malkin w 1976 r.89

Bibliografia
Źródła:
Listy Borysa Malkina do Heleny Przestalskiej-Malkin (maszynopisy), wł. He-
leny Malkin, obecnie w zbiorach archiwalnych Muzeum Etnograficz-
nego w Krakowie
Kroniki z pobytów u Indian spisane przez Borysa Malkina dla Heleny Przestal-
ski ej-Malkin (maszynopisy), wł. Heleny Malkin, obecnie w zbiorach
archiwalnych Muzeum Etnograficznego w Krakowie

84 MEK/51807.
85 MEK751810.
86 MNS/Ep/2155.
87 MNP Ep2992.
88 Kronika Borysa Malkina spisana dla Heleny Przestalskiej, Santa Rosa de Sucumbios. Rio
San Miguel 27.VI1I. 1971, s. 2-3.
89 Indianie 1976.
loading ...